מתוך:  > עפיפונים > מבוא

עמוד:4

בקריאה של טקסט מפעיל מפעילים כמה אסטרטגיות : קריאה מרפרפת : קריאה זו מוודאת שהטקסט מתאים למטרה והוא בר ביצוע . קריאה זו מטרתה רפרוף על רשימת החומרים הדרושים , כדי לבדוק מה צריך להכין לפני התחלת הביצוע . לדוגמה : בטקסט של הוראות למשחק הקריאה המרפרפת תפנה את הקורא לבחון אם קיימים התנאים הנדרשים לקיום המשחק , כמו מספר המשתתפים , המקום , החפצים הדרושים . קריאה הלוך ושוב : קריאת ההוראה , ביצוע של הנאמר בהוראה , קריאה חוזרת של ההוראה שבוצעה לשם בחינת מידת הביצוע ( אפשר לסמן ליד הוראה שבוצעה , ( קריאת ההוראה הבאה וחוזר חלילה , עד סיום הביצוע של כל ההוראות לפי הסדר . מכיוון שכל מילה יכולה להיות חשובה לביצוע מדויק של ההוראות , מתבקשת קריאה דקדקנית . לעתים מתבקשת קריאה נוספת של הטקסט כולו , כדי לוודא שכל ההוראות בוצעו . בטקסט הוראות יש חשיבות רבה לאופן שבו מאורגן הטקסט , לחלקי הטקסט : כותרת , פתיח ( אם יש , ( רשימת חומרים , הוראות ממוספרות , איורים מלווים . להוראות יש נוסח קבוע , ובדרך כלל ביצוען לפי הסדר קובע את הצלחת המשימה . האיורים אמורים לעזור להבין מה צריך לעשות בכל הוראה , או מה אמורה להיות התוצאה של כל הוראה ( התיאור הגרפי מסייע להשלים את הפער בהבנה , ולהשלים את רצף הפעולות . ( ביחידה מוצגים טקסטים משתי סוגות : טקסט מפעיל ( הוראות להכנת עפיפון , ( וטקסט מידעי ( על עפיפונים בארץ ובעולם , להרחבת הידע וההקשר התרבותי של טקסט ההוראות . ( בסוף היחידה מובאות כמה הצעות ליצירת טקסט הוראות בכתב ובעל פה . יעדי החינוך הלשוני הבאים לידי ביטוי ביחידה זו : התאמת דרך הקריאה ומטרותיה לסוג הטקסט . שימוש בייצוגים שונים של טקסט לצורך הפקת מידע והמללתו : טקסט כתוב , איורים וצילומים . הפקת מידע גלוי ומשתמע מטקסט מידעי . הכרת המאפיינים של טקסט מפעיל . ביצוע פעולות על פי הוראות כתובות . ניסוח הוראות בכתב ובעל-פה .

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר