עמוד:316

" מיהו אדם מאושר" - חלק ב : האושר במעגל הרחב פס' 6-4 החלק השני של המזמור מתאר שלוש ברכות שיבואו על האדם שהוא ירא ה . ' אלה הם שלושה דברים שהאדם אמור לחוות ולראות בחייו : 6 התאימו בין הברכה לבין הציטוט : - ברכה לאריכות ימים ולבריאות , לאדם ולמשפחתו - ברכה לשלום ירושלים - ברכה לשלום עם ישראל בנק ציטוטים : [ ... ]" וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך " : ( פס' ( 5 " וראה בנים לבניך " : [ ... ] ( פס' [ ... ] " ( 6 שלום על ישראל " : ( פס' ( 6 7 א . לאילו תחומי חיים שייכות ברכות אלה ? ב . האם , לדעתכם , תחומים אלה דומים לתחומי הברכות בחלק הראשון של המזמור או שונים מהם ? הסבירו את תשובתכם . בין האושר של הפרט לרווחת הכלל ... חלקו הראשון של המזמור מדבר על האושר של האדם הפרטי במעגל האישי והמשפחתי . חלקו השני של המזמור מדבר על האושר של החברה כולה - של העיר , של העם , של מעגל חיים רחב יותר ... לדיון בכיתה מה הקשר בין האושר של יחידים בחברה לבין הרווחה של החברה כולה ? ומה הקשר בין הרווחה של החברה לבין האושר של יחידים בחברה ? פס' : 4 יברך - תבוא עליו ברכה . גבר ירא ה' - איש שמאמין בה . ' פס' : 5 יברכך ה' מציון - ה' יברך אותך מהטוב של ציון , של ירושלים . וראה בטוב ירושלם - תזכה לראות את ירושלים בטובה , במצב טוב . פס' : 6 וראה בנים לבניך - תזכה לראות נכדים . עניין החברה מול היחיד מזכיר לי קצת את האירוע על האונייה שמסופר עליו ביונה א ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר