עמוד:315

לדיון בכיתה לפי המזמור כולו , לאילו תחומי חיים שייכים המאפיינים של האדם המאושר ? האם אתם מופתעים מרשימת התחומים הללו ? מדוע ? לפי הכתוב במזמור , האם כל אדם יכול להיות מאושר ? בקריאה ראשונה , המזמור קצת מאכזב ... אנחנו שואלים את עצמנו : זה הכול ? האם להיות מאושר פירושו רק שהכול בסדר ? האם אושר הוא סתם שגרה יום-יומית ? האם האדם המאושר הוא מי שמצליח לאכול מפירות עבודתו וזוכה להיות עם בני משפחתו !? כדי להבין שכל זה כלל לא מובן מאליו , אפשר לקרוא כמה פסוקים מספר דברים פרק כח , המתארים קללות שעלולות לבוא על האדם ... ואילו הן ? " בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך : פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת [ ... ] כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת : זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך : בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי " : ( פס' ( 41-32 5 קראו את פסוקי הקללות מספר דברים . א . אילו מצבים קשים מתוארים בפסוקים אלה ? ב . אילו תיאורים של האדם המאושר במזמור קכח עומדים בניגוד לקללות בספר דברים ? למעשה , כדי להבין עד כמה האושר המתואר במזמור שקראנו כלל אינו מובן מאליו , לא חייבים לקרוא עוד פסוקים מהתנ"ך . אפשר לקרוא עיתונים , להסתכל סביב ולהתבונן בחיים שלנו ... לא תמיד " הכול בסדר ... " לא תמיד יש לאדם פרנסה , ולא תמיד כל הקרובים והאהובים עלינו חיים ובריאים ... אני מכיר אנשים ומשפחות שיש להם קשיים ובעיות , אבל הם מאושרים ! נכון , האושר תלוי גם בדרך שכל אחד ואחת חווים את המציאות ומפרשים אותה , ולפעמים גם מצליחים לשנות אותה ! נכון ! אי אפשר להגיד שאם לא הכול "בסדר , " האדם בהכרח לא מאושר ! דברים כח פס' : 32 נתנים לעם אחר - נמצאים בשליטת עם אחר . ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום - אתה רואה אותם ורוצה אותם ( את הילדים . ( ואין לאל ידך - אבל אתה לא יכול להשיג אותם , להביא את הילדים שלך אליך . פס' : 33 כל יגיעך - התוצרים של עבודתך . פס' : 39 ולא תאגר - לא תצליח לאסוף , לשמור . פס' : 40 ושמן לא תסוך כי ישל זיתך - לא תצליח להפיק שמן מהזיתים , כי הזיתים יפלו מהעץ טרם זמנם . פס' : 41 כי ילכו בשבי - יהפכו להיות שבויים של עם אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר