עמוד:310

ב . לפי פס' - : 7 היכן מאחל המשורר שיהיה " שלום" בירושלים ? אפשר וכדאי להשתמש בביאורי המילים שבצד . - היכן מאחל המשורר שתהיה "שלווה" בירושלים ? הסבירו את תשובתכם . אפשר וכדאי להשתמש בביאורי המילים שבצד . ג . הסבירו : מה הקשר בין ה"שלום" בירושלים לבין ה"שלווה" של אוהביה ? למען ... פס' 9-8 7 בפס' , 9-8 המשורר מאחל שלום וטוב לירושלים . למען מי ? בססו את תשובתכם על ציטוטים מתאימים מהפסוקים . לסיכום המזמור מצייר תמונה שיש בה כמה מרכיבים : ירושלים , בית המקדש , החומות , הארמונות , העולים לרגל , תושבי ירושלים והדובר בעצמו . " הטוב , השלום והשלווה" של כל מרכיב בתמונה , תלויים באלה של כל מרכיב אחר . המזמור שקראנו מציין שם של מקום ( ירושלים ) ושמות של אנשים . מעניין לבדוק את הקשר של המזמור לאירועים היסטוריים שמסופר עליהם בספר בעמ' 151-149 ובמקומות שונים בתנ"ך . אז ... מתי נכתב המזמור ? לאיזו תקופה היסטורית הוא מתייחס ? נענה יחד : אפשרות ראשונה : המזמור נכתב בתקופת בית המקדש הראשון , כאשר בני ישראל היו עולים לרגל לבית המקדש , ולכן המזמור הוא מזמור של התפעלות מירושלים ומבית המקדש ! אפשרות שנייה : המזמור נכתב בתקופה מאוחרת יותר , אחרי שבית המקדש הראשון חרב , ולפני שנבנה בית המקדש השני , ולכן המזמור הוא מזמור של עידוד לבניית בית המקדש השני ! 8 קראו שוב את שתי האפשרויות . א . לפי איזו משתי האפשרויות האווירה במזמור היא אווירה של התרגשות , התפעלות , של חוויה שחווים לראשונה ? ב . לפי איזו משתי האפשרויות האווירה במזמור היא אווירה של געגועים , של התרפקות על העבר ורצון לשחזר אותו ? פס' : 7 חילך - החומה שמחוץ לעיר . ארמנותיך - המבנים הגדולים שבתוך העיר . פס' : 8 למען - בשביל . אחי ורעי - האנשים הקרובים אליי . משפטים לדרך ... יר ff שלם הבנ ff יה כעיר שחברה לה יחדו ( תהלים קכב , פס' ( 3 שאל ff שלום יר ff שלם ( תהלים קכב , פס' ( 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר