עמוד:309

תיאור ירושלים ותפקידיה פס' 5-3 בפס' 5-3 הדובר מתאר את תפקידיה הרבים והחשובים של ירושלים ! 4 מלאו את הטבלה שלפניכם . כדי לכתוב את התשובות במילים פשוטות , אפשר להיעזר בביאורי המילים . כדי לכתוב "תחום" - אפשר להיעזר בבנק התחומים שבתחתית הטבלה . שימו לב , יש ציטוטים שיכולים להתאים לכמה תחומים , ויש תחומים שיכולים להתאים לכמה ציטוטים . בקיצור - הכול מותר . בנק התחומים : צבאי , חברתי , דתי , משפטי , מדיני , סמלי , ייצוגי 5 חלק מהתפקידים של ירושלים כעיר בירה , שמציין הדובר בשיר , מתאימים גם לתפקידיה של העיר היום ! חשבו : א . אילו תפקידים של ירושלים כעיר בירה קיימים גם היום ? ב . אילו תפקידים של ירושלים כעיר בירה היו קיימים בעבר ואינם קיימים היום ? מדוע ? ברכות לירושלים ולמברכים את ירושלים פס' 9-6 בפס' 9-6 המשורר פונה שוב לירושלים . הוא מאחל איחולים גם לעיר וגם לעולים לירושלים , האוהבים את העיר . שלום לירושלים ושלווה לאוהביה פס' 7-6 6 א . לפי פס' - : 6 מה מבקש המשורר שיעשו העולים לירושלים ? - מה מאחל המשורר לעולים לירושלים ? ( אפשר וכדאי להיעזר בביאורי המילים שבצד ( . פס' : 3 ירושלם הבנויה כעיר שחברה לה יחדו - חומות העיר מחוברות זו לזו , וכך העיר מבוצרת ומוגנת מפני אויבים . פס' : 4 ששם עלו שבטים שבטי יה - שבטי ישראל נהגו לעלות לרגל לירושלים בחגים כמו ראש השנה ושלושת הרגלים ( פסח , שבועות וסוכות . ( עדות לישראל - זאת הייתה העדות ( המנהג ) בישראל - לעלות לרגל ולהתכנס יחד . להדות - לומר תודה . פס' : 5 שמה ישבו כסאות למשפט - בירושלים היה בית המשפט החשוב ביותר ( כמו בית המשפט העליון בימינו . ( כסאות לבית דוד - כסאות המלוכה ( המלכים ישבו בירושלים . ( פס' : 6 שאלו - בקשו , דרשו , התפללו למען ... ישליו - יחיו בשלווה , בשלום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר