עמוד:307

לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , חשוב לדובר שפעולת האירוח תיעשה לעיני האויבים ? 7 פס' 5 הוא , כמובן , דימוי . ה' לא עורך שולחן ומזמין את המשורר לארוחה ... אם כך , מהו המדומה ? שאלת אתגר גם דימוי המארח והאורח בפס' , 5 וגם דימוי הרועה והצאן בפס' , 3-1 מבטאים "טוב" ו"שפע . " ובכל זאת , אלה הם שני דימויים שונים . במה שונה דימוי המארח והאורח בפס' 5 מדימוי הרועה והצאן בפס' ? 3-1 אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי פס' 6 8 קראו את פס' . 6 אילו דברים הדובר מאחל לעצמו ? ( אפשר וכדאי להיעזר בביאורי המילים שבצד ( . 9 א . לפי פס' , 6 היכן מבקש המשורר להיות " לאורך ימים ? " ב . לפי ביאורי המילים , יש כמה פירושים למושג " בבית ה . "' אילו פירושים מתאימים להבנת המזמור כמזמור לאומי ? אילו פירושים מתאימים להבנת המזמור כמזמור אישי ? ג . איזה פירוש אתם מעדיפים ? מדוע ? 10 לסיכום בתחילת הדיון במזמור , הסברנו שהמשורר מצהיר כי ה' איתו בטוב וגם ברע ... מהם המצבים הטובים שהמשורר מתאר ? מהם המצבים הרעים שהמשורר מתאר ? לדיון בכיתה המשורר מצהיר שהוא מרגיש ביטחון בה' גם במצבים טובים וגם במצבים רעים . ומה דעתכם ? מתי אדם נזקק לתחושת ביטחון ? אילו דברים יכולים להקנות לאנשים תחושות של ביטחון , אמונה ותקווה ? משפטים לדרך ... גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע ( תהלים כג , פס' ( 4 אך טוב וחסד ירדפוני ( תהלים כג , פס' ( 6 הבחירה בפועל "ירדפוני" כדי לתאר את הטוב ואת החסד היא קצת מוזרה , לא ? אולי זה בניגוד לאויבים ! במקום שהאויבים ירדפו אותי - שהטוב והחסד ירדפו אותי ! פס' : 6 אך - רק . ירדפוני - ירדפו אותי . ושבתי - חזרתי או ישבתי . בבית ה' - ארץ ישראל או בית המקדש או מקום של ביטחון ואמונה . לארך ימים - כל חיי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר