עמוד:303

האם קיום המצוות והמנהגים של יום הכיפורים מכפר על החטאים שחטאו בני האדם במשך השנה ? בתשובה לשאלה חז"ל מציגים שלושה מקרים : - האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב - אין מספיקין בידו ( לא מאפשרים לו ) לעשות תשובה . - [ האומר ] אחטא יום כיפור מכפר - אין יום הכיפורים מכפר . - עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו . ( משנה מסכת יומא פרק ח משנה ט ) 1 לפי דברי חז"ל : - האם מי שנוהג בקביעות לחטוא ואז לעשות תשובה ביום הכיפורים - יכול לכפר כך על מעשיו ? - האם יום הכיפורים הוא "מתכון פלא" לכפרה ולסליחה ? - מי היחיד שיכול לסלוח על עברות שבין אדם לחברו ? בספר יונה למדנו שיש שתי גישות לעניין החטאים . הגישה שיונה מייצג : מי שחטא צריך להיענש . הגישה שה' מייצג : מי שחטא - יכול וצריך לתקן את דרכיו . והעונש ? תלוי ... לפעמים במידת הדין , לפעמים במידת הרחמים . לדיון בכיתה חז"ל קבעו שקוראים את ספר יונה ביום הכיפורים . א . מדוע , לדעתכם , חז"ל קבעו כך ? מהו המסר שביקשו חז"ל להעביר לבני האדם ? ב . ואולי יש בכך מסר גם לה ? ' אם כן , מהו ? סליחה , מהי סליחה ? מצד החוטא , הסליחה היא בתשובה ובתיקון של המעשים הרעים . מצד מי שחטאו כלפיו , הסליחה היא ביכולת שלו לסלוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר