עמוד:297

18 א . לפי פס' , 11 בזכות מה חס ה' על אנשי נינוה ? לפי פס' , 11 מתברר שמעשי התיקון והסליחה של אנשי נינוה , שסופר עליהם בפרק ג , בכלל לא חשובים לתגובה של ה ! ' לפי פס' 11 בפרק ד , בכל מקרה ה' היה חס על אנשי נינוה ! ב . קראו שוב את פס' . 11-10 איזה קשר יש לה' עם אנשי נינוה , שאין לנביא ? ג . כיצד , לדעתכם , הקשר הזה משפיע על הרחמים ועל החסד של ה' כלפי אנשי נינוה ? 19 לסיכום , הסבירו במילים שלכם : מה המסר של ה' ליונה על תפקיד ה ? ' מסר שני : על תפקיד הנביא לעומת תפקיד ה' 20 א . חזרו וקראו בפס' 3 את תגובתו של יונה לכך שה' חס על העיר נינוה , והעתיקו את דבריו למחברת . ב . קראו בפס' 8 את תגובתו של יונה לכך שהקיקיון יבש , והעתיקו את דבריו למחברת . ג . האם תגובתו של יונה לשני האירועים דומה או שונה ? אפשר להגיד שיונה מגיב בצורה קיצונית מאוד ודומה על שני אירועים שונים זה מזה בהיקף ובעוצמה שלהם . לדיון בכיתה מהי דמות הנביא המצטיירת , לפי המסר השני ? האם הנביא יכול להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהחליט על מידת הדין והחסד ? או על בריחה מהשליחות ? מדוע ? 21 לסיכום , הסבירו במילים שלכם : מה המסר של ה' ליונה על תפקיד הנביא ? מסר שלישי : מידת הדין ומידת החסד ה' מעביר ליונה מסר בעניין הגישה שלו בשאלת ה"דין" וה"חסד . " לפי הגישה שמייצג יונה , למי שחטא מגיע תמיד עונש . לדיון בכיתה מה אתם חושבים על הגישה שיונה מייצג ? הציגו את היתרונות של גישה זו ואת החסרונות שלה . מצד אחד .. ( במחברת ( . מצד שני .. ( במחברת ( . אאאה , סליחה שאני מתערב , אבל ... ה ' סלח לאנשי נינוה בלי קשר לתשובה !? אתה צודק ! נדמה שה ' סלח לאנשי נינוה גם בלי התשובה ... רק מעצם העובדה שה ' ברא אותם ! אתם צודקים . אבל לתשובה יש משמעות רבה ! לא רק בביטול העונש , אלא בעיקר ברגעים שאחרי ... החיים בנינוה שאחרי התשובה הרבה יותר נעימים ובטוחים !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר