עמוד:295

14 לפי פס' , 8 הסבירו במילים שלכם - כיצד הגיב יונה על האירועים ? 15 סיכום ביניים : השלימו את המילים החסרות בעזרת בנק המילים : באופן פלאי , בן רגע , צמח ליד יונה ( במחברת ) . תפקיד הקיקיון שה ' ( במחברת ) היה לעשות ( במחברת ) על יונה ולהגן על יונה מפני ה ( במחברת ) . יונה הגיב ב ( במחברת ) גדולה . ואז , באופן מפתיע , ה ' הזמין ( במחברת ) , שהיכתה בקיקיון עד שהוא ( במחברת ) . כשהוא יבש , הקיקיון כמובן לא יכול לעשות צל על ( במחברת ) , ולא יכול ( במחברת ) על יונה מפני השמש . והנה ... בבוקר זרחה השמש והיכתה את יונה עד שהוא ( במחברת ) . מתוך ייאוש , ביקש יונה ( במחברת ) , ואמר ש ( במחברת ) עדיף על ( במחברת ) . 16 בפס' , 8-6 ה' מזמין גורמי טבע שונים . מדוע , לדעתכם , ה' מזמין יצירי טבע אלה ולא מבצע את הפעולה בעצמו ? מוזר ... מדוע ה' ממנה את צמח הקיקיון ואז גורם לכך שיתייבש ? זה קצת מוזר , לא ? ה' מנסה להעביר ליונה מסר מסוים באמצעות הסיפור . למעשה , מעשה הקיקיון הוא משל . מהו משל ? משל הוא סיפור שיש בו מסר חינוכי או לקח מוסרי מסוים . זהו סיפור הדומה למצב מסוים בחייהם של השומעים , והוא משמש דוגמה למציאות הזאת . בעזרת הסיפור , השומעים יכולים ללמוד לקח ולהבין דברים על החיים שלהם . לדיון בכיתה לפני שנקרא בתנ"ך את דברי ה' ליונה , אילו מסרים עולים , לדעתכם , ממעשה הקיקיון ? בנק מילים : התעלף , הזמין , שמש , תולעת , שמחה , החיים , יבש , יונה , להגן , צל , למות , קיקיון , המוות . אתם זוכרים שה ' כבר מינה כמה גורמי טבע בסיפור ? זוכרים אילו גורמי טבע ? מה משותף לכולם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר