עמוד:294

מעשה הקיקיון - המשל פס' 9-6 מה קורה כאן ? קיקיון ? תולעת ? רוח ? שמש ? כשקוראים את פס' 9-6 נדמה שהם מנותקים לגמרי מההקשר של הסיפור . אבל , בעצם , באמצעות הקיקיון , התולעת , הרוח והשמש - ה' מנסה להעביר ליונה מסר ! קודם כול , נקרא את הפסוקים ונבין מה הם מספרים . אחר כך ננסה להבין מהו המסר שה' מבקש להעביר ליונה . 12 בפס' 6 מסופר כי ה' הזמין קיקיון . א . לפי פס' , 6 מה תפקידו של הקיקיון עבור יונה ? בססו את תשובתכם על ציטוטים מתאימים מהפסוק . ב . כיצד הגיב יונה על הופעת הקיקיון ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 13 לפניכם איורי קומיקס של רצף האירועים בפסוקים אלה . הציעו כותרת לכל אירוע . פס' : 6 וימן - הזמין . דומה לפועל "מינה , " שם בתפקיד . להציל - לעשות צל . דומה למילה "הצלה . " מרעתו - מהקושי שלו . פס' : 7 בעלות השחר - מוקדם מאוד בבוקר . ותך - היכתה . וייבש - הקיקיון התייבש ומת . פס' : 8 ויהי כזרח השמש - בבוקר , כאשר השמש זרחה . רוח קדים - רוח מזרחית חמה . חרישית - מחרישת אוזניים , חזקה . וישאל את נפשו למות - ביקש , רצה למות . פס' : 9 ההיטב חרה לך על הקיקיון - האם כעסת כעס גדול על מה שקרה לקיקיון ? אני לא מבין את התגובה של יונה ... יונה לא שואל כלום על הקיקיון ? מאיפה הוא בא ? אולי יונה כבר רגיל לניסים מוזרים !? אולי הוא היה עייף ורצה צל ? אולי הוא מיואש , פגוע או עצוב ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר