עמוד:292

פירוש מצודת דוד * מפרש כך : " כי ידעתי " ... מאז ( מתמיד ) ידעתי שאתה אל חנון וכו , ' ומקבל השבים ( מקבל את החוזרים בתשובה , ( ומתנחם על הרעה ( מתחרט על הכוונה להענישם , ( ולזה ( ולכן ) הייתה קשה עלי הנבואה הזאת , כי היה טוב בעיני שלא ישובו - ויאבדו ( וימותו ) בעוונם ( בחטאם . ( 6 א . בואו ננסה להבין יחד את פירוש מצודת דוד . השלימו במחברת : לפי פירוש מצודת דוד , יונה יודע שה' תמיד ( כועס / סולח ) ( במחברת ) ו ( תמיד / לא תמיד ) ( במחברת ) מממש את התכנית שלו להעניש . ודווקא משום כך , יונה בהתחלה ( ביצע את השילחות בשמחה / ברח מהשילחות ) ( במחברת ) , ודווקא משום כך היה ליונה ( קל / קשה ) ( במחברת ) למלא את השליחות . מדוע ? כי לפי הגישה של יונה , עדיף שהחוטאים ( יעשו / לא יעשו ) ( במחברת ) תשובה , ותמיד ( לא ייענשו / ייענשו ) ( במחברת ) ב . אם כך , לפי השיטה של יונה , כיצד ה' היה צריך לנהוג באנשי נינוה החוטאים ? נפתרה תעלומה ! עכשיו יונה חושף את הסיבה לכך שברח בפעם הראשונה ! 7 הסבירו : מה הייתה הסיבה לבריחתו של יונה בפרק א ? סיכום ביניים 8 לפי הגישה של ( במחברת ) אין מקום לרחמים והיה צריך להעניש את אנשי נינוה שחטאו . לעומת זאת , לפי הגישה של ( במחברת ) , יש מקום לרחמים : צריך לאפשר לאנשי נינוה לעשות תשובה , ואפשר לבטל את העונש , אם הם מתקנים את דרכיהם . לדיון בכיתה באיזו משתי הגישות שעלו בפרק אתם תומכים ? מדוע ? תמיד ? במקרים מסוימים ? כעס גדול . לא מדברים . פס' 5-4 9 קראו את דברי ה' ליונה בפס' : 4 " ההיטב חרה לך . " מהו , לדעתכם , הטון שבו נאמרו דברים אלה : כעס ? חמלה ? הבנה ? התנשאות ? לעג ? רגשות אחרים ? 10 קראו את תשובת יונה לה' בפס' . 5 מהי תשובתו של יונה ? * פירוש מצודת דוד - פירוש של הרב דוד אלטשולר , ( 1769-1678 ) מיהודי פורטוגל , שנדד לרוסיה ולפולין . פירוש מצודת דוד מתייחס לתוכן הפסוקים של ספרי נביאים וכתובים . פס' : 4 ההיטב חרה לך - האם אתה כועס כעס גדול ? האם קשה לך מאוד ? פס' : 5 מקדם לעיר - ממזרח לעיר . עד אשר - עד ש ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר