עמוד:291

במקום אחר בתנ"ך , בספר שמות פרק לד , פס' , 7-6 מתוארות מידותיו ( תכונותיו ) של ה : ' " ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת : נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה " : 3 נמיין את התכונות המצוינות בפסוקים מספר שמות לשתי קבוצות : א . העתיקו למחברת את התכונות המתאימות לכותרת "תכונות של רחמים . " ב . העתיקו למחברת את התכונות המתאימות לכותרת "תכונות של דין וחוק . " ( אפשר וכדאי להיעזר בביאורי המילים שבצד . ( לדיון בכיתה האם יש תכונות שהתלבטתם לאיזו כותרת הן שייכות ? מהן התכונות שקשה להחליט לגביהן , מדוע ? 4 נחזור לספר יונה : קראו את דברי יונה בפס' : 2 [ ... ]" אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה " : ואת תכונות ה' בספר שמות : " ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת : נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה " : א . בהשוואה לתכונות שבספר שמות , אילו תכונות יונה לא מזכיר ? ב . מדוע , לדעתכם , יונה לא מציין את התכונות הללו ? ג . שימו לב , איזו תכונה יונה מוסיף בדבריו ? כיצד , לדעתכם , יונה רואה תכונה זאת - כחיובית או שלילית ? לדיון בכיתה מה דעתכם , האם היכולת לשנות החלטה היא חיובית או שלילית ? מדוע ? מה מטריד את יונה ? 5 הסבירו במילים שלכם : מהי התלונה העיקרית של יונה כלפי ה ? ' שמות לד : פס' : 6 אל רחום - אל שיש בו רחמים . חנון - ששומע לתחנונים ומעניק חנינה . ארך אפים - שיש בו סבלנות , אורך רוח . רב חסד - שעושה חסדים רבים . ואמת - הפועל בדרכי אמת , בצדק וביושר . פס' : 7 נצר חסד לאלפים - זוכר לטוב את מי שעושה חסד לה' במשך דורות רבים , לנצח . נשא עון ופשע וחטאה - סולח על פשע , בגידה , חטא . ונקה לא ינקה - ה' לא יתן לאדם לחמוק מהעונש שמגיע לו . יונה בן אמיתי לא אמר את המילה "אמת ... " מעניין למה ... אולי מפני שיונה לא כל כך מאמין לתשובה של אנשי נינוה ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר