עמוד:283

11 קראו שוב את פס' . 9-4 שימו לב , אילו פרטים בתיאור התשובה של אנשי נינוה יכולים להתפרש כ"מוגזמים ? " אפשר לשים לב לדברים הבאים : בתוך כמה זמן הם חוזרים בתשובה ? במי כולם מאמינים פתאום ? מיהם החוזרים בתשובה ? מהם המעשים הקיצוניים של אנשי נינוה ? מהם המעשים החיצוניים של אנשי נינוה ? כיצד המלך מנחה את אנשי נינוה לקרוא לה ? ' גם חז"ל התלבטו בשאלה : האם להאמין לאנשי נינוה או לא ? 12 קראו את שני הפירושים של חז"ל שלפניכם : פירוש א : " וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם ... " : מה שהיה בכף ידיהם החזירו ( ולעומת זאת ) מה שהיה בשידה תיבה ומגדל ( דוגמה למקומות שאינם היד ) לא החזירו . ( תלמוד ירושלמי , מסכת תענית , דף ט , עמוד א ) פירוש ב : " וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם " : ( לדוגמה ... ( אפילו ( אם בעבר ) גזל ( גנב ) מריש ( קורת עץ ) ובנאו ( את קורת העץ ) בבירה ( מגדל ) - [ בעקבות התשובה היה ] מקעקע ( שובר ) כל הבירה כולה ( המגדל כולו ) ומחזיר מריש ( קורה ) לבעליו . ( תלמוד בבלי , מסכת תענית , דף טז , עמוד א ) לפי איזה פירוש כדאי להאמין לאנשי נינוה ? ולפי איזה פירוש לא כדאי להאמין להם ? נמקו את בחירתכם . לדיון בכיתה מה דעתכם , האם התשובה של אנשי נינוה אמיתית או מזויפת ? הסבירו את עמדתכם . אני לא מאמין ! יכול להיות שכל המעשים של אנשי נינוה היו רק לטובת ביטול העונש ? הם לא באמת התכוונו ? אולי ... יש משהו קצת מוגזם בפעולות שלהם ... רגע ! שני פירושים שונים לאותו הפסוק ? הם לא רק שונים , הם אפילו מנוגדים ! בהחלט ! פעמים רבות פרשנים מפרשים בדרכים שונות את אותו הפסוק ! זה נפלא ! המחלוקת היא ערך מרכזי בתרבות העברית !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר