עמוד:279

2 נעקוב אחר הפירוש של רש"י ונבין אותו , צעד צעד ... א . לפי רש"י , בפסוק נכתבה בכוונה המילה ( במחברת ) ולא המילה ( במחברת ) . מדוע ? ב . למילה "נהפכת" יש שני כיוונים מנוגדים של משמעות : ( במחברת ) ו ( במחברת ) . ג . השלימו במחברת : בתגובה לנבואת יונה , לאנשי נינוה יש שתי אפשרויות : אפשרות : 1 אם ימשיכו לחטוא העיר "נהפכת" במשמעות של ( במחברת ) . אפשרות : 2 אם ישפרו את התנהגותם העיר "נהפכת" במשמעות של ( במחברת ) . ד . לפי פירוש רש"י , במה תלוי עתידם של אנשי נינוה ? הסבירו את תשובתכם . ה . לפי פירוש רש"י , מה תפקידו של יונה הנביא ? עצרו ! בפסוקים אלה מתבררת המהות של שליחותו של יונה הנביא ! אלוהים שולח את יונה להזהיר את אנשי העיר מפני הרעה שתבוא עליהם , אם לא ישנו את דרכיהם ! חשוב מאוד להבין ! מטרת השליחות של יונה אינה להעניש את אנשי נינוה , אלא להזהיר אותם מפני עונש ולאפשר להם לתקן את דרכיהם ! לדיון בכיתה כעת , משגילינו את מטרת השליחות של יונה , הסבירו : איך ייתכן שיונה בורח מהשליחות ? " שנית" בפרק ג ה' מטיל על יונה את השליחות בפעם השנייה : ב"שנית . " נחזור לפעם הראשונה , נשווה בין שתי הפעמים , ונגלה מה דומה ומה שונה ... השליחות - פעם ראשונה ( פרק א , פס' : ( 3-1 " ויהי דבר ה' אל יונה בן אמתי לאמר : קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני : ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה " : ' השליחות - פעם שנייה ( פרק ג , פס' : ( 4-1 " ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר : קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר אליך : ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר ה' ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים : ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת " : כתוב בפירוש רש"י "לעשות תשובה . " מה זה ? למשל כשאני מכין שיעורי בית , זה אומר שעשיתי תשובה ? או , למשל , כשאדם חילוני נהיה דתי , כלומר הוא חוזר בתשובה ? לא . הכוונה היא למושג רחב הרבה יותר . "לעשות תשובה , " משמעו : לתקן , לחזור בך מהדרך הרעה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר