עמוד:264

מי הם ה"עושים ? " 8 א . בין כל האנשים שעל האונייה - מי פועל לטפל במצב ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ב . ומי לא עושה דבר כדי לטפל במצב ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . שאלות אתגר לפי התנהגותם של המלחים , האם הם חושבים שביכולתם להשפיע בדרכים שונות על הסערה ? כיצד ? לפי התנהגות המלחים , מי לדעתם אחראי לסערה ? במה הם צודקים ? ובמה הם טועים ? לדיון בכיתה כיצד אתם מסבירים את התנהגותו של יונה ? מצד אחד , אפשר להבין את יונה ... אבל מצד שני ... אי אפשר להבין אותו ... בין מעשים לבין רגשות ומחשבות ... עד עכשיו , הסיפור אינו מגלה לנו מה יונה מרגיש או חושב . הסיפור מספר רק על הפעולות של יונה , על המעשים שלו . 9 קראו את פס' . 5-1 א . מצאו בפסוקים אלה את הפעולות של יונה . ( כל מה שכתוב בפסוקים כפועל , כמילים שמתארות פעולה , כמו : ויקם ( ... ב . מה הוא הפועל החוזר פעמים רבות בפסוקים אלה ? כמה פעמים הוא חוזר ? ג . התבוננו באיורים וכתבו במחברת : מהו הפועל המתאים לכל איור ( מתוך הפסוקים ?( חוברת העשרה ד . מדוע , לדעתכם , סידרנו את האיורים בסדר הזה על הדף ? איזה יופי ! באונייה יש מלחים מעמים שונים ! איך אתה יודע ? תקרא את פס' . 5 איך אפשר ללמוד על כך שהמלחים מאמינים כל אחד באל אחר ? זוכרים שלמדנו את המושג " מילה מנחה" בעמ' ? 38 אז בבקשה , לפנינו מילה מנחה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר