עמוד:262

לעניין הבריחה לים ... לדיון בכיתה לפעמים בורחים ממשהו , ואז זה לא כל כך חשוב לאן בורחים ... לפעמים בורחים אל משהו ... לאן יונה בורח ? יונה ירד לים במטרה להגיע למקום ששמו תרשיש . מדוע , לדעתכם , יונה ברח דרך הים ? למה ציפה יונה ? למקלט ? להגנה ? למחבוא ? 3 קראו את הפירוש של רש"י * לפסוקים אלה : אמר [ יונה ] אברח לי הים שאין השכינה [ רוח ה [ ' שורה בחוצה לארץ [ מחוץ לארץ ישראל . [ אמר לו הקדוש ברוך הוא [ ה [ ' חייך , יש לי שלוחים כיוצא בך [ כמוך ] לשלוח אחריך ולהביאך משם . לפי הפירוש של רש"י : א . מדוע יונה חשב שהבריחה אל מחוץ לארץ ישראל היא פתרון מוצלח ? ב . לפי דברי ה , ' מדוע אין טעם בבריחה אל מחוץ לארץ ישראל ? בפירוש רש"י אפשר למצוא שתי תפיסות מנוגדות בשאלת המיקום של האל . תפיסה אחת היא תפיסת האלוהות המקומית , ולפיה האל קשור למקום מסוים . תפיסה שנייה היא תפיסת האלוהות האוניברסאלית . מהי "אלוהות אוניברסאלית ? " נסביר : תפיסת האלוהות האוניברסאלית : התפיסה הרווחת בתנ"ך היא תפיסת האלוהות האוניברסאלית . לפי תפיסה זו , יש אל אחד והוא שולט בכל העולם . ה' הוא לא רק האל של ארץ ישראל או של עם ישראל . ה' הוא בורא העולם כולו והוא שולט בכל היצורים בעולם ובכל יסודות הטבע , בבעלי החיים , בצמחים , באנשים ובחפצים שבעולם , בכל מקום ובכל זמן . מכאן ברור , כמובן , שה' שולט גם בים ! תפיסת האלוהות האוניברסאלית שונה מתפיסות אמונה אחרות , שלפיהן יש אלים רבים , שכל אחד מהם שולט ביסוד אחר בטבע ( למשל : אל הים , אל השמש וכדומה . ( ג . חזרו לפירוש רש"י - מי מן השניים ( יונה וה ( ' מייצג את תפיסת האלוהות האוניברסאלית ? הסבירו את תשובתכם . * רש"י ( רבי שלמה יצחקי ) - חי בצרפת בשנים , 1105-1040 מגדולי פרשני המקרא והתלמוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר