עמוד:261

פרק א - קום לך אל נינוה קום לך אל נינוה ... פס' 2-1 לפי פס' , 2 התפקיד של יונה הנביא הוא " לקרוא על אנשי העיר נינוה . " לפי פסוק זה , נראה שאנשי נינוה חטאו חטאים רבים וגדולים : " עלתה רעתם לפני . " אילו חטאים חטאו אנשי נינוה ? על כך לא מסופר לנו בשלב זה של הסיפור ... אבל אנשי נינוה אינם שייכים לעם ישראל , ולכן אינם מחויבים לקיים את מצוות התורה הקשורות באמונה בה . ' החטאים של אנשי נינוה הם כנראה חטאים מוסריים , אנושיים . ויקם יונה ... לברח !! פס' 3 1 קראו את פס' - 3 מה מפתיע בתגובתו של יונה להנחיות שקיבל מה ? ' בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק והסבירו . לעניין הבריחה בפס' 3 מסופר כי יונה קם ... אבל במקום לקום ולמלא את השליחות , הוא קם ו ... בורח . 2 כיצד ייתכן שיונה הנביא חשב שהוא יכול לברוח מהשליחות ? הסבירו - מדוע זהו מעשה בלתי אפשרי ? ובכל זאת , על אף שזה מעשה בלתי אפשרי - יונה הנביא בורח . לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , החליט יונה לברוח מלפני ה ? ' נסו לשער , מהן הסיבות לכך שנביא לא ירצה למלא את שליחותו ? מה דעתכם על הבריחה של יונה הנביא ? מצד אחד ... מצד שני ... יונה הוא שליח של אלוהים , נכון ? אבל מה פתאום הוא נשלח לנינוה ... הרי הם בכלל לא יהודים ... מה זה קשור ? הרי אלוהים הוא אלוהים של כל העולם ! פס' : 1 וקרא עליה - קרא אל העיר , תנבא לאנשי העיר . עלתה רעתם לפני - המעשים הרעים שלהם הגיעו עד אלי . פס' : 3 תרשישה - אל מקום בשם תרשיש . ויתן שכרה - שילם . לבוא עמהם - לבוא עם המלחים שבאונייה . אני לא מבין , איך אפשר לברוח מה ?' מה שאני לא מבין זה , איך יונה הנביא חושב שהוא יכול לברוח מה ... '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר