עמוד:252

3 סרטטו במחברת טבלה כדוגמת הטבלה שלפניכם וסדרו בה את חודשי השנה . התאימו בין לוח השנה בתקופת בתנ"ך לבין לוח השנה העברי היום . מי שלא זוכר את שמות החגים יכול להיעזר בשיר שבצד . ואפשר וכדאי גם לשיר ... חוברת העשרה א . לפי לוח השנה העברי כיום , באיזה חודש חוגגים את חג הפסח ( חג יציאת מצרים ?( ב . לפי לוח השנה בתקופת התנ"ך , באיזה חודש חגגו את חג הפסח ( חג יציאת מצרים ?( ג . לפי הפסוק שלפניכם , כמה חודשים אחרי אירוע יציאת מצרים ( חג הפסח ) היה אירוע מתן תורה ? " בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני " : ( שמות יט , פס' . ( 1 ד . חזרו לטבלה שהכנתם וספרו : באיזה חודש , לפי לוח השנה בתקופת התנ"ך , חל אירוע מתן תורה ? ה . אם כך , באיזה חודש , לפי לוח השנה העברי היום , חל אירוע מתן תורה ? ו . עכשיו , בואו ניזכר , באיזה חודש חל חג שבועות ? הפלא ופלא ! הבנתם מה עשו החכמים ? הם קבעו שהיום שבו ניתנה התורה הוא יום ו בסיוון - חג שבועות . באמצעות הענקת משמעות נוספת לחג הם הצליחו : א . לשמור ולשמר את חג שבועות לאחר שנחרב בית המקדש והעם גלה מארץ ישראל , ולא יכול לחגוג חגיגה חקלאית . ב . להוסיף חג חדש - חג מתן תורה . שניים עשר ירחים נעמי שמר * בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד בכסלו נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט חמה הפציעה ליום אחד . באדר עלה ניחוח מן הפרדסים בניסן הונפו בכוח כל החרמשים באייר הכל צמח בסיוון הבכיר בתמוז ואב שמחנו אחר קציר תשרי , חשוון , כסלו , טבת חלפו , חלפו ביעף גם שבט , אדר , ניסן , אייר , סיוון , תמוז ואב ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה והתחלנו את שירנו מהתחלה . * על המשוררת נעמי שמר אפשר לקרוא בעמ' . 79

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר