עמוד:250

מה מקור השם "חג הקציר ? " לאחר שמסתיימת עונת קציר השעורים בשבעת השבועות האלה , מתחיל הקציר של דגן אחר - החיטה . כדי לסמל את תחילת העונה של קציר החיטה היו מעלים קורבן אחר - מחיטה . שם החג מופיע בתורה , בספר שמות : " וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" ( שמות כג , פס' . ( 16 מה מקור השם "חג הביכורים ? " חג שבועות נקרא גם חג הביכורים , וזאת מכיוון שהיו נוהגים להביא את התבואה הראשונה , ה"בכורה , " ואת הפירות הראשונים , ה"בכורים" לבית המקדש ! " וביום הבכורים [ ... ] בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם , כל מלאכת עבדה לא תעשו" ( במדבר כח , פס' . ( 26 למעשה , כך נפתחה עונת הקציר , שנמשכה לאורך כל הקיץ , עד לחג סוכות - חג האסיף . בתקופה זו אוספים את התבואה מפני הגשם ( חג סוכות חל כבר ממש בסתיו ( ... " ביכורים" זה כמו אח בכור או אחות בכורה , שנולדו ראשונים ? כן , בדיוק . שדה חיטה במושב טל שחר , שפלת יהודה , ישראל , תשע"א , 2011

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר