עמוד:246

16 קראו את דברי הנשים בפס' . 15 כשהן אומרות " כלתך אשר אהבתך , " הן מתכוונות , כמובן , לרות . את קבוצת הנשים כבר פגשנו בתחילת המגילה , בפרק א פס' . 22-19 א . מה היה יחסן של הנשים לרות כאשר פגשו בה בראשונה ? ב . במה שונה יחסן של הנשים לרות כעת ? ג . הסבירו : מדוע , לדעתכם , השתנה יחסן של הנשים לרות ? ד . ומה דעתכם על כך ? אמה של מלכות ... פס' 22-17 17 בפס' 22-17 יש לנו דרישת שלום מהעתיד ! איזה דמות מאוד מאוד מוכרת וחשובה מוסרת לנו דרישת שלום !? 18 כיצד סוף הסיפור גורם להיפוך מוחלט ביחס לרות ? ( לא רק ביחס של השכנות אליה , אלא ביחס של העם היהודי כולו ?( 19 בפס' 11 מסופר כי העדים ברכו את בועז , שאשתו , רות , תהיה כמו רחל ולאה - שתיים מתוך ארבע האימהות . והנה , חז"ל אומרים על רות : רות המואביה - אמה של מלכות . ( תלמוד בבלי , בבא בתרא , דף צא , עמוד ב ) א . לפי דברי חז"ל , האם התממשה הברכה של העדים מהמגילה ? כיצד ? ב . אפשר לומר שגם סיפור המגילה וגם חז"ל "העלו" את רות בדרגה . כיצד ? סגירת מעגל ... אז מדוע נכתבה המגילה ? גם חז"ל שואלים אותה שאלה ... מדוע נכתבה המגילה ? מגילה זו אין בה טומאה ולא טהרה , לא איסור ולא היתר [ אין במגילה הלכות , דינים , חוקים שקובעים מה טמא ומה טהור , מה מותר ומה אסור . אם כך , [ ולמה נכתבה ... ? ( מדרש רות רבה כ , טו ) זה סיפור מאוד יפה . הוא מספר לא על סתם משפחה , כמו שחשבנו בהתחלה ... אלא על משפחה מכובדת , שממנה עתיד לצאת דוד המלך ! אבל ... בשביל מה צריך את כל המגילה הזאת ? סליחה שאני מתערב , מה פתאום השכנות קוראות בשם לילד ? מה , דוד מלך ישראל הוא צאצא של רות המואבייה !? ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר