עמוד:243

ילדים ונוער ! אל דאגה ! גם לבועז יש תכנית , והכל הולך לפי המתוכנן ... 6 קראו את פס' : 5 ב"אותיות הממש קטנות" בחוזה שבעמ' 242 או בתנ"ך . מהם הנתונים החדשים שבועז מוסיף עכשיו לדבריו ? 7 לפי פס' , 6 לנוכח הנתונים החדשים שהובאו לידיעת מר פלוני אלמוני , האם פלוני אלמוני עדיין רוצה להיות הגואל וליהנות מזכות הראשונים שלו לקניית השדה ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 8 קראו את החוק בדברים כג פס' : 4 " לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם " : כיצד החוק מדברים כג מצדיק את הסירוב של פלוני אלמוני ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מספר דברים והסבירו במילים שלכם . לדיון בכיתה הנימוק של פלוני אלמוני לשינוי דעתו , הוא " פן אשחית את נחלתי . " כלומר , שלא ייגרם נזק לי ולנחלה שלי . איך נישואין לרות המואבייה יכולים לגרום נזק לגואל ? הסבירו את תשובתכם . ( שימו לב , יכולים להיות "נזקים" מסוגים שונים ( . מה דעתכם על סירובו של פלוני אלמונילגאול ? ומה דעתכם על הנימוק שלו ? בשעה טובה , חותמים חוזה ! פס' 10-7 9 א . קראו פס' . 10-7 מהם שני הדברים שקנה בועז ? ב . קראו שוב את החוק מספר דברים כג . האם בועז פועל לפי החוק ? ג . אם כך , מהם , לדעתכם , הערכים המנחים את פעולתו של בועז ? לדיון בכיתה פלוני אלמוני סירב לגאול את השדה ואת רות . כבר קראנו את נימוקיו . לעומתו , נראה שבועז רוצה להיות הגואל . מדוע , לדעתכם , בועז מעוניין להיות הגואל ? אילו דברים בועז רואה ברות , שאחרים לא רואים ? ( אפשר וכדאי להיזכר בשיחות של בועז ורות בשדה ובגורן ( . אני רואה שבועז דווקא לא נרתע מזה שרות היא מואבייה , נוכרייה ... זרה ! ... וואו ! אפשר להגיד שבועז ממש פועל בניגוד למוסכמות ! דברים כג : 4 לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' - אסור להתחתן עם מישהו מבני העם העמוני או המואבי . פס' : 7 וזאת לפנים בישראל - זה היה המנהג המקובל בישראל . על הגאולה ועל התמורה - במקרה של גאולה או כל קנייה ( שמקבלים בעבורה תמורה , תשלום . ( לקים כל דבר - בקנייה , במעשה הקנייה של כל דבר . שלף איש נעלו ונתן לרעהו - מעשה המסמל שנעשתה עסקה הקשורה בנדל"ן ( נכסי דלא ניידי - כלומר , נכסים שאינם ניידים , כמו קרקע . ( וזאת התעודה בישראל - זאת , המעשה הזה ( של חליצת הנעל , ( הוא עדות לחוזה . פס' : 10 ולא יכרת - הכוונה היא לכך ששמו של המת לא ייעלם מהעולם וימשיך להתקיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר