עמוד:233

ויהי בחצי הלילה ... פס' 9-6 פס' 9-6 מתארים את מה שהתרחש בגורן בסופו של דבר . אפשר לראות שיש פער בין התכנית של נעמי לבין הביצוע של רות . 4 א . לפי התכנית ( פס' , ( 3 נעמי מנחה את רות להתרחץ , להתבשם ולהתלבש ואז לרדת אל הגורן . בפועל ( פס' , ( 5 מה סדר הפעולות של רות ? ב . לפי התכנית ( פס' , ( 4 נעמי מנחה את רות מה לעשות בגורן , וטוענת שבועז יאמר לה מה עליה לעשות בהמשך . בפועל ( פס' , ( 9 מי אומר למי מה לעשות בגורן ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . ג . מה אפשר ללמוד על רות מההבדלים בין התכנית של נעמי לבין המימוש של רות ? 5 א . הסבירו במילים שלכם : מה מבקשת רות מבועז בפס' ? 9 ב . כיצד הפעולה של בועז תפתור את הבעיה של נעמי ואת הבעיה של רות ? ( אפשר לקרוא שוב את המידע על הגואל בעמ' ( . 226 לדיון בכיתה כיצד , לדעתכם , יגיב בועז לדברי רות ? השלימו את בועת המחשבה והסבירו את תשובתכם . הכל מצוין , אבל ... תקלה בתכנית העל ! פס' 13-10 6 קראו פס' . 13-10 לפי פסוקים אלה , היחס של בועז לדבריה של רות הוא : שלילי / חיובי . 7 בועז אומר לרות : [ ... ]" היטבת חסדך האחרון מן הראשון " [ ... ] ( פס' . ( 10 לפי דבריו של בועז , רות עשתה חסד . ולא אחד - אלא שניים ! א . מה היה החסד הראשון שעשתה רות ? כלפי מי ? אפשר לקרוא שוב את פרק א פס' 17-16 ואת פרק ב' פס' . 11 ב . מה היה החסד השני שעשתה רות ? כלפי מי ? אפשר לקרוא את פס' 10 בפרק ג : [ ... ]" לבלתי לכת אחרי הבחורים אם דל ואם עשיר " : פס' : 7 בלט - בשקט . פס' : 8 ויהי בחצי הלילה - באמצע הלילה . ויחרד - נבהל . וילפת - החזיק את עצמו בבבהלה . פס' : 9 אמתך - כינוי לאישה-עבד . אישה במעמד נמוך . ופרשת כנפך על אמתך - ביטוי שהוא דימוי . רות מבקשת שבועז יפרוש עליה את כנפיו , כלומר - ידאג לה , כמו שציפור מכסה בכנפה את גוזליה . איזה בידור , בסוף רות אומרת לבועז מה לעשות ! פס' : 10 לבלתי לכת אחרי הבחורים - שלא התחתנת עם בחור אחר . דל - מתוך הפסוק אפשר להבין ש"דל" הוא ההיפך מעשיר , עני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר