עמוד:223

לפי הגדרות חוקי התורה - רות , בהיותה אלמנה וגרה , היא “ נזקקת . " משום כך היא זכאית ללקט בשדה . בועז , כבעל השדה , מחויב לאפשר לה , ולכלל הנזקקים , ללקט בשדה . ראינו כי בועז , בעל השדה , נותן לרות מעבר למה שהחוק דורש . רות קיבלה אוכל , שבעה והותירה . ולא רק זאת , אחרי שהיא חובטת בלקט נשאר לה “ כאיפה שערים , " בערך 25-15 ק"ג שעורים - כמות לא קטנה בכלל . לא רק שבועז מעניק לרות מעבר לנדרש בחוק , היחס שלו אליה אנושי מאוד , בשונה מהיחס שרות רגילה אליו כגרה . בועז גם מצווה על כל הקוצרים להיות נחמדים אל רות ולא לבייש אותה , להשפיל אותה או להטריד אותה . בועז העניק לרות משהו נדיר , שמלקטות אחרות אינן זוכות לו : מוגנות . לדיון בכיתה בועז רואה את רות באופן שונה מכפי שאנשים אחרים רואים אותה . מה הוא רואה בה ? במה שונה התנהגותו של בועז כלפי רות מהתנהגותם של אנשים אחרים כלפיה ? בפס' , 1 המספר המקראי אמר על בועז שהוא “ גיבור חיל . " אילו תכונות אופי נוספות של בועז אתם יכולים לציין כעת ? רגע ! החוק מדבר על לקט שיבולים שנופלות במקרה . ובועז מנחה את הקוצרים להשיל , להפיל שיבולים ממש בכוונה ! אישה אוחזת סל ובו 15 ק"ג שעורים ( איפה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר