עמוד:222

ב . בחרו בתשובה הנכונה : הקשר בין המושגים “ להכיר" ו"נוכרי" הוא קשר של : פרט וכלל / סיבה ותוצאה / ניגוד / זמן ומקום . הסבירו את בחירתכם . ג . ובחיים , איך "זר" הופך ל"מוכר ? " ד . קראו שוב את שאלתה של רות . כעת הסבירו מדוע הפליאה שלה על התנהגותו של בועז גדולה כל כך ? תשובת בועז לרות - “ טובה תחת טובה" פס' 17-11 24 בפס' 12-11 בועז עונה לרות על שאלתה . ההתנהגות של בועז אל רות בפס' 17-14 היא בבחינת “ טובה תחת טובה . " א . בפס' 11 בועז מתייחס לחסדים שעשתה רות . מהם ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . ב . אם כך , לפי דברי בועז , מדוע בועז “ מכיר" ברות ונוהג בה במידת החסד ? 25 לרגע נדמה כי בזכות הנדיבות של בועז , מצבה של רות משתנה והיא נעשית מאישה רעבה שמלקטת אוכל לאישה שבעה , שאולי יהיה לה אוכל גם לימים הבאים . מצאו שני ציטוטים מפס' , 17-11 המבססים דברים אלה . כולנו זקוקים לחסד ... 26 בפס' 17-14 בועז גומל לרות “ טובה תחת טובה , " הוא גומל לה בחסד . כתבו במילים שלכם - כיצד בועז דואג לרות הפעם ? בססו את תשובתכם על ציטוטים מתאימים מהפסוקים . 27 כיצד בועז נוהג בתגובתו זו ? על פי החוק ? מעבר למה שהחוק מחייב ? במידה פחותה מזו שהחוק מחייב ? חזרו וקראו את החוקים שהבאנו מדברים פרק כד בעמ' . 212 בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מפסוקים אלה . רגע , רות אומרת שהיא מצאה חן בעיני בועז !? אז אולי .... כן ... יכול להיות שבועז קצת מתחיל עם רות , ואולי רות קצת מתחילה עם בועז ... פס' : 11 חמותך - האימא של בעלך . אי שך - האיש שלך , בעלך . פס' : 12 ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו - כשם שאת , רות , באת לעם ישראל וקיבלת על עצמך את מצוות ה , ' כך ה' יגמול לך . פס' : 13 נחמתני - אמרת לי דברי נחמה , עודדת אותי . שפחה - כינוי לאישה במעמד נמוך , אישה-עבד . פס' : 14 גשי הלם - בואי לכאן . ויצבט לה קלי - הגיש לה גרעיני תבואה קלויים . ותתר - השאירה אוכל , היה לה יותר אוכל ממה שהייתה צריכה . פס' : 16 וגם של תשלו לה - תשמטו בכוונה בשבילה . הצבתים - שיבולים שנקצרו ועדיין לא נקשרו לעומרים . ולא תגערו בה - לא תנזפו בה , לא תעירו לה . פס' : 17 ותחבט - חבטה , הכתה בשיבולים כדי להפריד את גרעיני התבואה מהקליפות ( כמו שעשה גדעון בשופטים ו , . ( 11 איפה - מידת משקל , בין 15 ל25- ק"ג . פס' : 15 ולא תכלימוה - אל תביישו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר