עמוד:212

9 עזרו לחקלאים לזכור - איפה השכחה ? א . התאימו בין מה שצריך להשאיר לנזקקים לבין הציור המסמל זאת . ב . מצאו בציור : איפה הפאה ? איפה הלקט ? איפה השכחה ? צעד שלישי - מדוע צריך לעזור לנזקקים ? לפי חוקי התורה , העשירים מחויבים לעזור לעניים . מדוע ? 10 קראו את החוקים בספר דברים פרק כד , פס' : 22-19 “ כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה ידיך : כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה : כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה : וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה " : בפסוקים אלה מופיעות שתי סיבות לכך שיש לעזור לעניים . א . לפי פס' 19 בפרק כד בספר דברים , מהו השכר המובטח למי שיעזור לנזקקים ? מדוע , לדעתכם , צריך להבטיח שכר למי שיעזור לנזקקים ? ב . לפי פס' 22 בפרק כד בספר דברים , מדוע יש לעזור לעניים ? סיבה נוספת - “ מדוע לעזור לנזקקים : " בספר דברים פרק טו , בפס' , 11 נאמר דבר קצת בעייתי ומאכזב : “ כי לא יחדל אביון מקרב הארץ " : [ ... ] כלומר , ככל שהעשירים יתנו מעושרם , וככל שהחוקים יגנו על העניים - בכל זאת , תמיד יהיו עניים בחברה . הסבירו אתם , מדוע יהיו תמיד עניים ( אביונים ) בחברה ? פרשן התורה הרלב"ג * מסביר את הפסוק כך : כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ... להודיע שגלגל הוא שחוזר בעולם , ואם הוא [ העשיר ] נותן עתה [ עכשיו ] לעני , לזמן אחר [ לעת אחרת ] יעשיר [ יתעשר ] העני ויתן לו או לאחד מזרעו . 11 לפי הפירוש של רלב"ג , מהי התשובה לשאלה “ מדוע צריך לעזור לעניים ? " לקט שכחה פאה דברים פרק כד פס' : 19 עמר - אלומה קטנה . פסוק : 20 תחבט - תכה בעץ ההזית כדי “ לנער" ממנו את הזיתים . ( כך , למעשה , אוספים את הזיתים ( . לא תפאר אחריך - אל תחזור ללקט מהענפים . פסוק : 21 כי תבצר כרמך - בציר היא פעולת איסוף הענבים מהכרם . לא תעולל אחריך - אל תקטוף אשכולות קטנים , שהם כמו עוללים ( תינוקות . ( מה הלל היה אומר על פס’ 22 בדברים כד ? רמז : למדנו על הלל הזקן בעמ' . 201 * הרלב"ג - ר' לוי בן גרשום ( צרפת , - ( 1344-1288 איש מדע , פרשן המקרא , רופא , פוליטיקאי , מתמטיקאי , מחשובי הפילוסופים היהודים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר