עמוד:210

קראו את הפסוקים הבאים מספר ויקרא פרק יט : “ ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט : וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני ה' אלהיכם " : ( פס' ( 10-9 6 ננסה להבין יחד את החוקים ... קראו כל אחד מהמשפטים הבאים . אם המשפט נכון - העתיקו אותו למחברת כמו שהוא . אם המשפט שגוי - תקנו אותו וכתבו במחברת את המשפט הנכון . א . החוק חל על בעלי השדה או בעלי הכרם ( כלומר , מי שהשדה או הכרם שלהם . ( נכון או לא נכון ? ב . החוק אומר שאסור להשאיר תבואה בשדה עבור הנזקקים . נכון או לא נכון ? ג . לפי החוק , העשירים - בעלי הנחלות והחקלאים - חייבים לדאוג לנזקקים . נכון או לא נכון ? ד . לפי החוק , אסור לנזקקים ללקט מהתבואה בשדות של אחרים . נכון או לא נכון ? לדיון בכיתה העוני - של מי הבעיה הזאת ? את מי זה מעניין שיש עניים ונזקקים בחברה ? מי , לדעתכם , צריך לדאוג לחלשים , אם בכלל ? מדוע ? היחס לנזקקים בתקופת המקרא צעד ראשון - של מי האחריות לעזור לנזקקים ? לפי חוקי התורה , כל מי שיש לו , ואפילו מעט , חייב לעזור לנזקקים . לדוגמה , בספר דברים פרק טו , פס' , 8-7 כתוב כך : “ כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון : כי פתח תפתח את ידך לו " [ ... ] 7 לפי פס' 8-7 בספר דברים פרק טו , אילו איברים בגוף צריך “ לפתוח ? " הסבירו מדוע . מה מסמלים איברים אלה ? 8 הזמנה לחקר : לפי חז"ל - מה תפקיד העשירים בזמן רעב ? קראו שוב את פס' 1 בפרק א : “ ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו . " א . לפי פס' 1 בפרק א , מי סבל מבעיית הרעב ? ב . לפי פס' 1 בפרק א , מה הפתרון שמצאו אלימלך ובני משפחתו לבעיית הרעב ? למי דאגו אלימלך ומשפחתו ? ויקרא פרק יט פס' : 9 לא תכלה - לא תסיים , לא תגמור . פאת שדך - הקצה של השדה שלך . לקט - שיבולים שנפלו מהאלומות בשדה , לאחר שאיגדו את האלומות . פס' : 10 וכרמך לא תעולל - אסור לבעל הכרם לחזור לקחת אשכולות קטנים שנשכחו בגפן . פרט - ענבים בודדים שנפלו על הארץ . דברים טו פס' : 7 אביון - עני . מאחד אחיך - מתוך ישראל . באחד שעריך - היושב באחת הערים בתוך ישראל ( גר . ( לא תאמץ את לבבך - יש לנהוג ברוחב לב . ולא תקפץ את ידך - אסור להשאיר את היד סגורה , צריך לפתוח את היד ולתת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר