עמוד:186

שמחת החג - לכולם כדי לקיים את מצוות הקריאה במגילה - אפשר ללכת לבית הכנסת ואפילו לקרוא את המגילה בכיתה . אך כדי לקיים את המצוות הנוספות - משלוח המנות , סעודת הפורים והמתנות לאביונים - צריך כסף לקניית המצרכים ... מה זה אומר ? שאדם עני לא יכול לקיים את מצוות החג ? כדי למנוע אפשרות כזאת , קבע הרמב"ם * קביעה חשובה . 3 קראו את דברי הרמב"ם המובאים בפי הינשוף ( שלמעלה . ( א . לפי דברי הרמב"ם - מהי המצווה החשובה ביותר בחג הפורים ? ב . כיצד קביעה זאת קשורה להתמודדות של הקהילה היהודית עם האיום על חייהם , כפי שמסופר במגילת אסתר ? תענית אסתר : אם שמחים - למה צמים !? י"ג באדר , יום לפני חג הפורים , הוא יום שנקבע על ידי חז"ל כיום צום - " תענית אסתר . " רמז על התענית * מופיע במגילת אסתר , בפרק ט : [ ... ]" וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם " : ( פס' . ( 31 באיזה צום מדובר ? כאשר נגזרה הגזרה על היהודים ואסתר הסכימה לגשת אל המלך אחשוורוש , היא ביקשה ממרדכי : " לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וכאשר אבדתי אבדתי " : ( פרק ד , פס' . ( 16 הצום שיזמה אסתר הוא צום של התכנסות , בקשה ותפילה להצלחת פעולתה המסוכנת . הצום של אסתר , ובעקבותיה - של כל יהודי שושן , התקיים אמנם בחודש ניסן , אבל לזכרו קבעו את הצום בערב הפורים . רגע ! אם הגזרה שנגזרה על היהודים בוטלה כבר במגילה - למה לקיים את הצום בימינו ? כתוב בספר התודעה : * " כדי לזכור תמיד שהבורא יתברך שמו [ ה [ ' רואה ושומע תפילת כל איש בעת צרתו כאשר יתענה וישוב אל ה' בכל לבבו , כמו שעשה לאבותינו בימי מרדכי ואסתר " . אני ממש מצטער . אני לא יכול לקיים את כל מצוות החג ! אוי ויי ! אז מה תעשה ?!? הרמב"ם קבע : מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו , שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים . ( מתוך "משנה תורה , " הלכות מגילה , פרק ב , הלכה יט ) * הרמב"ם , רבי משה בן מימון , ( 1204-1138 ) נולד בספרד ונפטר במצרים . נחשב לאחד מגדולי ההוגים היהודיים . עסק בפילוסופיה ובהלכה ( קביעת חוקים ודינים , ( ופירש את המשנה . מספריו המפורסמים : " היד החזקה" " ) משנה תורה ( " ו"מורה נבוכים . " לפרנסתו עסק הרמב"ם ברפואה , ובשלב מסוים בחייו אף היה לרופאו האישי של מלך מצרים ! * תענית - צום . * ספר התודעה - ספר העוסק בחגי ישראל . נכתב על ידי אליהו מוקוטובסקי , שכונה "אליהו כי טוב" . ( 1976-1912 ) הוא נולד בפולין ועלה לארץ ישראל בשנת , 1936 ועבד כפועל בניין . אחר כך עסק בחינוך ובכתיבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר