עמוד:182

10 מדוע מרדכי חושב שאסתר אחראית לפתרון הבעיה של העם כולו ? 11 א . קראו פרק ד , פס' . 11 מה הם חוקי הממלכה בעניין ביקורים אצל המלך ? מהו העונש לעובר על החוק ? ב . קראו שוב את פס' . 11 מדוע לא צייתה אסתר לשליחות שהטיל עליה מרדכי ? ג . קראו פס' . 17-13 כיצד הצליח מרדכי לשכנע את אסתר בסופו של דבר ? איפה ה' בסיפור ? - "הסתר פנים" מהו "הסתר פנים ? " אולי שמתם לב לכך ששם ה' לא מופיע במגילה אפילו פעם אחת ! המקום הכי קרוב לרמז על נוכחותו של ה' במגילה הוא בפרק ד , פס' [ ... ]" : 14 רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר . " [ ... ] אבל זהו רק רמז . חז " ל וגם " תרגום השבעים * " מסבירים את הביטוי " מקום אחר" כרמז לה . ' מדוע מפתיע ששם ה' לא מוזכר במגילה ? זה מפתיע , ראשית , מכיוון שהמגילה היא אחד מספרי התנ"ך ( ספר שבו ה' הוא דמות מרכזית . ( שנית , מכיוון שקרה פה נס - הצלת היהודים . האם ייתכן שקרה נס בלי התערבותו של ה ? ' ואם ה' עשה נס - מדוע שמו לא מוזכר במגילה ? ואם שם ה' לא מופיע במגילה - האם זה אומר שה' אינו נוכח בסיפור ? אחד ההסברים לכך הוא שבחייהם של היהודים בגולה ( מחוץ לארץ ישראל ) - ה' נוכח , אבל בדרך של " הסתר פנים : " קשר שאינו גלוי ( כמו נבואה או התגלות , ( אלא הוא קשר סמוי . כלומר : גם אם שם ה' אינו מופיע במגילה ונראה כאילו ה' אינו קשור להצלת היהודים - ה' נוכח , אבל בדרך של הסתרה . אז איפה הוא ? יש המפרשים את צירופי המקרים השונים במגילה כדרכו של ה' להיות נוכח במגילה : במקרה בחרו באסתר למלכה !? במקרה שמע מרדכי את מזימת בגתן ותרש להרוג את המלך !? במקרה איפשר אחשוורוש לאסתר לגשת אליו !? כלומר , צירופי המקרים במגילה הם רמז לנוכחותו של ה' במגילה , בדרך של "הסתר פנים . " פירוש מעניין לנושא העדר שמו של ה' במגילה מופיע בדברי חז"ל : " נדדה שנת המלך" ( מגילת אסתר , פרק ו פס' - ( 1 שנת מלכו של עולם [ כינוי לה [ ' ( מסכת מגילה , דף טו עמוד ב . ( א . לפי הסיפור במגילה - מיהו המלך בפרק ו פס' ? 1 ב . לפי פירוש חז"ל - מיהו באמת המלך במגילה ? ג . כיצד פירוש חז"ל מתמודד עם נושא העדר שמו של ה' במגילה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר