עמוד:180

5 מי תלוי על העץ ? תלוי ... א . קראו בפרק ה , פס' : 14 " ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו " [ ... ] לפי פסוק זה - את מי תכננו המן , זרש ואוהבי המן לתלות על העץ ? ב . קראו בפרק ח , פס' : 7 " ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואתו תלו על העץ " [ ... ] קראו גם בפרק ט , פס' [ ... ]" : 13 ואת עשרת בני המן יתלו על העץ " : לפי פסוקים אלה - את מי תלו לבסוף על העץ ? ג . כעת כתבו : מה ההיפוך שהתרחש כאן ? 6 ארור המן וברוך מרדכי : בתלמוד הבבלי * מוקדשת מסכת "מגילה" לדיונים הקשורים במגילת אסתר ובחג פורים . שם אמרו חז"ל : " חייב אדם להתבסם ( להשתכר ) בפורים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" ( תלמוד בבלי , מסכת מגילה , דף ז עמוד ב ) א . מהו הכינוי של חז"ל להמן ? ב . מהו הכינוי של חז"ל למרדכי ? ג . הסבירו במילים שלכם : לפי חז"ל - מה צריך לעשות בפורים ? ד . הסיקו מדברי חז"ל : מהו ההיפוך שצריך אדם לעשות בפורים ? מדוע ? כיצד התרחש ההיפוך ? בפרק ג מסופר כי מרדכי היהודי סירב להשתחוות להמן , ובתגובה , המן החליט לעשות מעשה - להשמיד את היהודים . בפס' 7 מסופר כי המן קבע את התאריך לביצוע התכנית , וכי הדבר נעשה באמצעות הפלת פור , גורל : [ ... ]" הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר " : שיטת הפלת הפור לא הייתה רעיון מקורי של המן ; בתקופות קדומות נהגו לקבל החלטות חשובות , כמו מינוי שרים או יציאה למלחמה , בדרך של הטלת גורל . גם בתנ"ך מסופר על כמה מקרים של קבלת החלטות בדרך של גורל והגרלה . לדוגמה : לפני שעם ישראל נכנס לארץ ישראל , חילקו את הנחלות בין השבטים בדרך של הגרלה ( מסופר על כך בספר יהושע , פרקים יד-יט . ( תרגיל בחשבון : לפי פרק ה פס' : 14 מה גובה העץ ? אמה = כ45- ס"מ . אם כך , מה היה גובהו של העץ שעליו תכנן המן לתלות את מרדכי ? תרגיל בגימטריה ( ערך אותיות במספרים : ( . 1 חשבו : מה הגימטריה של המילים "ארור המן . 2 ? " חשבו : מה הגימטריה של המילים : "ברוך מרדכי " ? * תלמוד בבלי - קובץ ספרים חשוב בתרבות היהודית . יש בו גם חוקים וגם סיפורים ואגדות , שנאמרו ונכתבו על ידי חכמים יהודים שחיו בבבל לפני כ 1 , 600- שנה ויותר . מה ? מותר לשתות בפורים ולהשתכר כמה שרוצים !? ממש לא ! רבי יוסף חביבא , אשר חי בספרד במאה ה , 15- כתב : " ולא שישתגע בשכרותו ויימשך אחר שחוק וקלות ראש וניבול פה , שאין זה שמחה אלא הוללות וסכלות " . ( סכלות - טיפשות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר