עמוד:178

... " . 4 ונהפוך הוא " ... השלישית ? בסיפור 'ה איפה : השנייה ? ההיפוך התרחש כיצד : האחת ? במגילה המסופר בסיפור התהפך מה : במגילת : שאלות בשלוש נעסוק זה בפרק . היפוכים כמה מתרחשים אסתר מה התהפך בסיפור ? לדיון בכיתה לפני שנבדוק דוגמאות ל"היפוכים" במגילת אסתר - היזכרו אתם : מה התהפך בסיפור המגילה ? היפוך בגורל היהודים כפי שאנחנו כבר יודעים , המן הרשע הכריז על השמדת היהודים בכל רחבי הממלכה , אולם בסופו של דבר המצב התהפך ... נקרא על התהפוכות שעברו על תכניתו של המן בפסוקים הבאים : - " ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ושללם לבוז " : ( פרק ג , פס' ( 13 - " ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם " : ( פרק ט , פס' ( 1 1 היפוך בגורל היהודים : קראו את פס' 13 בפרק ג ואת פס' 1 בפרק ט . א . מהו הביטוי ( בפרק ט ) המבטא את ההיפוך שחל במצבם של היהודים ? ב . כעת הסבירו : מה התהפך ? מהי החשיבות של החתימה בטבעת המלך ? צו שנחתם בטבעת המלך - אי אפשר לשנות ! כפי שכתוב בפרק ח , פס' [ ... ]" : 8 כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב " : אז מה עושים ? איך אפשר לבטל את הצו הראשון להשמדת היהודים , שהוציא המן בשם המלך ? זה הפוך בטעות !? לא ! זה בכוונה ! פרק ג פס' : 13 ונשלוח ספרים ביד הרצים - נשלחו מכתבים בידי השליחים . טף - ילדים . ושללם לבוז - ומותר לבזוז , לקחת , את רכושם של היהודים . פרק ט פס' : 1 אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות - כאשר הגיע העת לבצע את צו המלך . ביום אשר שברו איבי היהודים לשלוט בהם - ביום שבו קיוו , ציפו , אויבי היהודים לשלוט ביהודים . ונהפוך הוא - והמצב התהפך . אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם - והיהודים הם שהחלו לשלוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר