עמוד:177

מפגש שני - פרק ד בשעה טובה , אסתר נבחרה למלכה ! ובאותו הזמן , מחוץ לארמון , פרסם המן את הצו על השמדת היהודים בממלכה . מרדכי היהודי , בן הדוד ( או הדוד ) של אסתר , הביא את הבשורה המרה לידיעתה של אסתר , אשר הייתה בתוך הארמון וכלל לא ידעה על התכנית ! 8 א . קראו בפרק ד , פס' . 8 מהי בקשתו של מרדכי מאסתר ? ב . קראו את תשובת אסתר בפס' . 11 אסתר סירבה לבקשתו של מרדכי . מהו הנימוק של אסתר ? לדיון בכיתה האם התנהגותה של אסתר במקרה זה דומה להתנהגותה במקרים הקודמים או שונה ממנה ? במה היא שונה ? ובמה היא דומה ? בפס' 14-13 בפרק ד , מרדכי פונה אל אסתר בכמה נימוקים שונים . בסופו של דבר , אסתר מקבלת את דברי מרדכי ומחליטה לעשות מעשה , בחשש רב [ ... ]" ... וכאשר אבדתי אבדתי" היא אומרת ( פס' . ( 16 אבל איך היא תבצע את המשימה ? מיד נגלה ... מפגש שלישי - פרקים ה , ז 9 א . תזכורת - מהי המטרה של פניית אסתר למלך אחשוורוש ? ב . קראו פרקים ה , ז - בתנ"ך או בקומיקס ( או בשניהם . ( מהי , להבנתכם , תכניתה של אסתר ? ג . באילו כלים , תכונות , מיומנויות , ידע , השתמשה אסתר כדי להשיג את מטרתה ? 10 לסיכום דמותה של אסתר : אילו שמות תואר מתאימים לתאר את דמותה של אסתר ? כתבו : האם מתי ואיך , לדעתכם , אסתר הפכה מנערה יתומה ל"מלכה ? " לסיכום - איזה יופי , יש לי אופי ! 11 בפרק זה עסקנו בדמויותיהן של שתי נשים בכירות בממלכה - ושתי ואסתר - המתמודדות עם בעיות שונות בדרכים שונות . א . כתבו : במה שתי הדמויות דומות ? ובמה הן שונות ? ב . כתבו : מה הם הרווחים ומה הם המחירים של כל אחת מדרכי הפעולה של הנשים ? מה פתאום אסתר עושה עכשיו משתה ? מה זה קשור ? ולמה היא מזמינה את המן ? חכה ... חכה ... אסתר ממש משגעת את אחשוורוש מרוב סקרנות !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר