עמוד:176

מה יגידו על הגברים ?!? כיצד מגיב אחשוורוש לסירובה של ושתי ? תגובתו הראשונה של המלך היא - כעס : " ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו " : ( פס' . ( 12 אבל מה עושים עם הכעס ? בפס' 15-13 המלך מבקש את עצת שריו . בפסוקים הבאים ממוכן , אחד משרי המלך , מציג בדבריו הבט שלא חשבנו עליו ביחס למעשה של ושתי . נבחן מהו ההבט שהוא מציג . 4 קראו פס' - 18-16 לפי דברי ממוכן , מה עלול לקרות כתוצאה מההתנהגות של המלכה , ושתי ? מי עלול להיפגע ? 5 קראו פס' . 20-19 הסבירו - מהי הצעתו של ממוכן ? מהי מטרת הצעתו ? לדיון בכיתה א . ממוכן אומר : [ ... ]" ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה " : ( פס' ( 19 מהי אישה "טובה , " לפי המלך ושריו ? ב . לסיכום דמותה של ושתי : - אילו שמות תואר מתאימים לתיאור דמותה של ושתי ? - את מי אתם מצדיקים - את אחשוורוש או את ושתי ? נמקו את עמדתכם . אסתר המלכה מפגש ראשון - פרק ב בפרק ב אנו פוגשים את אסתר ( הדסה , ( בת דודו ( או אחייניתו ) של מרדכי היהודי , אשר חיה איתו בשושן . 6 קראו בפרק ב , פס' . 7 אילו דברים אפשר ללמוד מהפסוק על אסתר ? 7 קראו בפרק ב , פס' . 10-7 בפסוקים אלה אסתר מצטיירת כצייתנית . א . אילו דוגמאות מתוך הפסוקים מלמדות על התנהגותה הצייתנית של אסתר ? ב . מדוע , לדעתכם , אסתר מצייתת במקרים אלה ? ברור שאסתר צייתנית ! למה זה ברור !? כי באותה תקופה הגברים שלטו במשפחה . ומכיוון שאביה של אסתר נפטר - היא עברה לאחריותו של בן הדוד שלה . וכאשר היא תתחתן - היא תהיה באחריותו של בעלה ... מזל שהיום זה אחרת ... פרק ב פס' : 7 אמן - מגדל , מטפל ומחנך . פס' : 8 ובהקבץ - כאשר נקבצו , נאספו . אל יד - על ידי . פס' : 9 ותשא חסד לפניו - מצאה חן בעיניו . ויבהל את תמרוקיה ואת מנותה - מיהר לספק לה את התמרוקים , תכשירי היופי , ואת מנות האוכל המגיעים לה . וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים - שומר הנשים נתן לאסתר ולנערותיה יחס שונה , טוב יותר , בבית הנשים . פס' : 10 אשר לא תגיד - לא סיפרה . פרק ד פס' : 8 להראות את אסתר - להראות לאסתר . פס' : 10 ותצוהו אל מרדכי - הנחתה אותו להעביר דבריה למרדכי . ועם מדינות המלך - בני העמים והמדינות אשר בשליטת המלך . יודעים אשר - יודעים כי ... אשר לא יקרא - מבלי שיקראו לו . אחת דתו להמית - דין אחד לו , גורלו נחרץ - למות . לבד מאשר - מלבד מקרים שבהם ...

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר