עמוד:174

בפרק ג , פס' , 2 מסופר כי מרדכי לא השתחווה להמן : [ ... ]" ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה " : מדוע לא השתחווה מרדכי להמן ? האם אסור ליהודים להשתחוות לשליטים זרים ? לא ! בשום מקום לא כתוב שאסור . בתקופת המקרא , היו אנשים מעם ישראל שהשתחוו לשליטים זרים . לדוגמה , אברהם ( ספר בראשית , פרק כג פס' . ( 7 לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , לא השתחווה מרדכי להמן ? כאשר המן כועס על מרדכי - הוא רוצה להעניש לא רק את מרדכי היהודי אלא את כל העם היהודי : " ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם " : ( פרק ג , פס' 4 ( 8 קראו את פס' . 8 בפסוק זה המן מציג שני מאפיינים ייחודיים של הקהילה היהודית , בשונה מעמים אחרים שהיו תחת השלטון הפרסי . א . מה הם המאפיינים הייחודיים של הקהילה היהודית לפי דברי המן ? ב . כיצד יכולים המאפיינים של היהודים לאים על השלטון הפרסי ? המן הרשע - מי אתה ? ייתכן שהעוינות בין המן לבין היהודים החלה זמן רב לפני שמרדכי היהודי סירב להשתחוות להמן ... רמז לכך ניתן למצוא בפרק ג , פס' , 1 שם מכונה המן " המן בן המדתא האגגי . " מה זה "אגגי ? " בשמואל א , בפרק טו , מסופר כי אגג היה מלך עמלק . עמלק , כפי שמסופר בספר דברים ( פרק כה , פס' , ( 18-17 היה עם של נוודים אשר תקף את בני ישראל כשיצאו ממצרים . בגלל אותה תקיפה ציווה ה' על עם ישראל להחרים את עמלק . ובחזרה לספר שמואל : במלחמה שניטשה בין בני ישראל בהנהגתו של שאול המלך לבין עמלק בהנהגתו של אגג מלכם - שאול ריחם על אגג מלך עמלק , ולא הרג אותו . שמואל הנביא כעס על שאול על כך שלא מילא את הצו האלוהי , והוא הרג בעצמו את אגג העמלקי . ובחזרה למגילת אסתר ... 5 לפי ההסבר שקראנו - כיצד בסיפור מגילת אסתר יש סגירת מעגל עם סיפור שאול ומלך עמלק ? פס' : 4 כאמרם אליו יום ויום - כאשר אמרו לו דברים אלה מדי יום . היעמדו דברי מרדכי - האם יתקיימו דבריו ? האם יוכל לעמוד בסירובו להשתחוות להמן ? פס' : 8 ודתיהם שנות - וחוקיהם שונים . דתי המלך - חוקי המלך . ולמלך אין שוה להניחם - לא כדאי למלך להשאירם בחיים . למה מרעישים ברעשנים כשקוראים במגילה את שמו של המן ? כי כתוב שצריך למחות את זכר עמלק ! אז מרעישים כך שלא נשמע את שמו של המן . ולמה אוכלים את האוזניים של המן בפורים ? לא באמת אוכלים את האוזניים של המן ! מקורן של העוגיות שנקראות " אוזני המן" הוא במאכל עממי שהיה מקובל בגרמניה ובאוסטריה ונקרא "מוהן טאשן" ( מוהן - פרג , טאשן - כיס . ( המאכל הזה דומה קצת לאוזניים , ושמו דומה קצת ל"אוזני המן . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר