עמוד:149

תקציר החדשות מימי אליהו ואלישע בממלכת ישראל עד מגילת אסתר מה עלה בגורלה של ממלכת ישראל ? ומה עלה בגורלה של ממלכת יהודה ? הספר הבא שנלמד הוא מגילת אסתר , המתארת את חיי קהילת היהודים בפרס . איך הגענו לשם ? לפניכם מבזק חדשות על אירועים מרכזיים בתולדות עם ישראל , המתוארים בתנ"ך . בשנת 722-721 לפני הספירה הוגלתה ממלכת ישראל למקומות שונים ברחבי האימפריה האשורית ( כפי שמסופר במלכים ב יז . ( מדוע ? אפשר לענות על כך דרך סיבתיות כפולה * . לפי סיבתיות אנושית , בני ישראל הוגלו כעונש על כך שהושע בן אלה , מלך ישראל , לא שילם מיסים לאשורים . לפי סיבתיות אלוהית , הגלות היא עונש על חטאיו של עם ישראל לאורך הדורות . לאחר פילוג הממלכה ( כפי שמסופר במלכים א , יא-יב ) מלכי ישראל ואנשיה המשיכו לחטוא , עד לימיו של המלך הושע בן אלה , מלך ישראל , אשר גם הוא עשה את הרע בעיני ה' - ובדורו נענשה ממלכת ישראל והוגלתה . לאחר כמה שנים , האימפריה האשורית ירדה מגדולתה ואת מקומה תפסה האימפריה הבבלית . מעתה , העמים שבאזור השליטה הבבלית ( ובתוכם ממלכת יהודה , ( היו צריכים לשלם מיסים לשליט הבבלים ( כפי שמסופר במלכים ב , כג-כד . ( המדיניות של המלכים השונים בממלכת יהודה ביחס לשליטים החדשים לא הייתה עקבית . היו כאלה ששילמו מיסים , והיו כאלה שמרדו ... גם דרך הסבר סיבתיות אלוהית - המצב לא היה טוב . מלכים רבים עשו את הרע בעיני ה , ' וה' החליט להעניש את ממלכת יהודה . * על סיבתיות כפולה למדנו בעמ' . 63 מפת גלות ישראל לאשור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר