עמוד:144

הריפוי פס' 14 14 קראו את פס' . 14 האם נעמן החלים מהצרעת ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 15 לפי פס' , 14 האם נעמן פעל בדיוק לפי ההנחיות של אלישע ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . הצצה לנפש האדם ... בסופו של דבר , נעמן הסכים להתגבר על האכזבה , הכעס והעלבון , לשנות את עמדתו ולשמוע בעצת אלישע . הוא אפילו פעל בדיוק לפי ההנחיות . נעמן קיבל עצה טובה מעבדיו , אבל עצה טובה אין בה די . צריך גם לדעת לשמוע אותה , להשתכנע ולקבל אותה . בסופו של דבר , אנחנו יודעים שנעמן קיבל את העצה . איך ? לפי הפעולות שלו . הוא באמת ירד לירדן ופעל לפי ההנחיות של אלישע . אבל אנחנו לא יודעים מה נעמן חשב לעצמו ... מה השיחה שהוא ניהל עם עצמו ... 16 לאחר שנעמן שמע את דברי אלישע ואת דברי העבדים ... מה , לדעתכם , אמר נעמן לעצמו , שהביא אותו לקבל את דבריהם ? 17 א . מצאו בפס' 14 את המילים המתארות את נעמן לאחר הריפוי . ב . חזרו לפס' , 1 מהן המילים המתארות את נעמן לפני הריפוי ? ג . מצאו בשני הפסוקים צמד מילים שיש ביניהן ניגוד . 18 א . מה השינוי הפיזי שעבר נעמן ? ב . מהו , לדעתכם , השינוי הנפשי , הפנימי , שעבר נעמן ? כיצד צמד המילים המנוגדות עוזרות להסביר את השינוי ? לדיון בכיתה מה , לדעתכם , גרם לריפוי של נעמן ? הציעו כמה הצעות ... עורבי , רד מהעץ . לא רוצה ! נו די , עורבי , רד מהעץ ! לא רוצה ולא רוצה ! להביא לך סולם ? אבל אני ציפור ! אז תעוף !!!

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר