עמוד:143

לדיון בכיתה האם , לדעתכם , אלישע התנהג בצורה שחצנית או צנועה ? מצד אחד ... מצד שני ... האם , לדעתכם , נעמן התנהג בצורה שחצנית או צנועה ? מצד אחד ... מצד שני ... עצור ! אנשים קטנים עם עצה גדולה לפניך ! פס' 13 13 א . מי הם המנסים לשכנע את נעמן ? ב . האם הם מנסים לשכנע את נעמן לקבל את הצעת אלישע או לדחותה ? בואו ננסה להבין יחד , כיצד העבדים מנסים לשכנע את נעמן ? מהו מהלך השכנוע ? נעמן ציפה לנס ריפוי גדול . אם אלישע היה אומר לנעמן , שעליו לעשות מעשה גדול ומסובך לצורך הריפוי , נעמן היה עושה כדבריו , כיוון שלכך ציפה . בפועל , אלישע אמר לנעמן לעשות מעשה פשוט וקל לביצוע : לרחוץ בירדן . מכאן ... אם נעמן היה מוכן לעשות מעשה גדול , האם לא יעשה מעשה קטן !? העבדים משתמשים כאן בעיקרון של " קל וחומר . " מה זה אומר ? יש " מקרה" קל ( קטן ) ויש " מקרה" חמור ( גדול . ( המקרה הקל ( הקטן ) - לרחוץ בירדן ; המקרה החמור ( הגדול ) - לרחוץ בנהרות דמשק הגדולים . כיוון שנעמן היה מוכן לעשות מעשה חמור ( אם אלישע היה אומר לו , ( קל וחומר שהוא יכול לעשות את המעשה הקל ( זה פשוט "קטן עליו . ( " לדיון בכיתה הציעו הצעות נוספות לסוג כזה של מהלך שכנוע , שיש בו עיקרון של " קל וחומר . " לא הבנתי מה העניין עם הנהרות . זה חלק מהאכזבה של נעמן . אם כבר נהר , אז לפחות נהר גדול ! כמו הנהרות בדמשק ! הירדן הוא נהר ממש קטן , באופן יחסי לנהרות דמשק , המקום שממנו בא נעמן . אני יכול להבין את נעמן . פעם שברתי את הזנב . חשבתי שישימו לי גבס , שאהיה בבית חולים שנתיים , שיטיסו אותי לניתוח באמריקה ... אבל בסוף רק שמו לי פלסטר . זה היה ממש מעליב ! פס' : 13 אבי - כינוי של כבוד לאיש חשוב . דבר גדול הנביא דבר אליך - אם הנביא היה אומר לך לעשות דבר גדול ... הלוא תעשה - האם לא היית עושה ? ואף כי - על אחת כמה וכמה . מצחיק , איך לעומת כל הגדולים , דווקא העבדים הקטנים יודעים מה נכון לעשות ... זה כמו הנערה הקטנה ! גם היא ידעה מה נכון לעשות ! על עקרון "קל וחומר" אפשר ללמוד גם בעמ' . 296

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר