עמוד:141

לדיון בכיתה האם , לדעתכם , כדאי לנעמן לקבל את עצת הנערה ? מצד אחד . .. במחברת ) מצד שני . .. במחברת ) מפגש בין מלכים פס' 7-4 מפס' 4 אפשר להבין שאשת נעמן העבירה לנעמן את דברי הנערה , ונעמן פנה למלך ארם . 5 כיצד הגיב מלך ארם ? האם הסכים לשלוח את נעמן עבדו לישראל ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . 6 בפס' 6 מסופר כי מלך ארם שולח למלך ישראל מכתב ובו בקשה . מהי הבקשה ? 7 קראו את תשובתו של מלך ישראל בפס' . 7 א . כיצד מגיב מלך ישראל לבקשה ? ב . לפי דבריו של מלך ישראל , מהן הסיבות לתגובתו ? ( אפשר וכדאי להיעזר ביאורי המילים שבצד ( . 8 א . תזכורת : בפס' , 3 למי הציעה הנערה לפנות כדי שירפא את נעמן ? ב . בפס' , 6 מתוך המכתב של מלך ארם - למי פנה מלך ארם כדי שירפא את נעמן ? ג . מדוע , לדעתכם , בחר מלך ארם לפנות דווקא לאיש זה ? ד . במסגרת סיפורי התנ"ך , מי , לדעתכם , יכול לרפא את הצרעת ? מלך ישראל או נביא ה ? ' ( במילים אחרות - מי צודק : הנערה או מלך ארם (? מה , נעמן הוא עבד !? כך כתוב בפס' ! 6 תרגעו , זהו כינוי שמצביע על כך שמלך ארם בכיר יותר ממנו , שנעמן כפוף למלך ארם . אז , אם כך , בממלכת ישראל , הנביא כפוף למלך ישראל ? לא ! בממלכת ישראל , הסמכות הבכירה היא תמיד איש האלוהים . מצחיק , איך לעומת כל הגדולים , דווקא הנערה הקטנה יודעת מה נכון לעשות .... חכה ... חכה ... פס' : 4 ויבא - הכוונה היא לנעמן . לאדניו - למלך ארם . כזאת וכזאת - כך וכך .. אלה הדברים ... פס' : 5 ספר - מכתב . פס' : 6 ועתה - ועכשיו ... כבוא הספר הזה אליך - כשהמכתב יגיע אליך . פס' : 7 מתאנה הוא לי - הוא מחפש תואנה , תירוץ , לפגוע בי . לאסף איש מצרעתו - לרפא את נעמן מהצרעת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר