עמוד:140

עצה טובה ! פס' 3-2 1 בפס' 2 מצטרפת דמות חדשה לסיפור ומציעה הצעה לריפוי מחלת הצרעת של נעמן ! השלימו את תעודת הזהות שלה לפי פס' . 3-2 2 לפי פס' , 3 מה הפתרון שמציעה הנערה לריפוי הצרעת של נעמן ? 3 מתוך דבריה של הנערה , מה אפשר ללמוד על מעמדו של אלישע הנביא ? לפנינו שתי דמויות : נעמן והנערה , שיש ביניהן ניגוד מוחלט ! על חשיבות הניגוד נלמד בהמשך , מתוך קריאת הסיפור . 4 במה הנערה שונה מנעמן ? ציינו שלוש נקודות שוני . על מי הנערה מדברת ? מי זה הנביא שבשומרון ? אני לא מבין ! למה הכול ברמזים !? נו , היא מדברת על אלישע ! אלישע שלנו ! אחרי כל האירועים בפרק הקודם - הוא נביא כבר ממש מפורסם וידוע ! כנראה שבכל האזור ! מה , לנערה אין שם ? לא ! זה כל העניין ! מה , מה העניין ? פס' : 2 וארם יצאו גדודים - כשארם יצאו לקרבות נגד ישראל . וישבו - לקחו בשבי . ותהי לפני אשת נעמן - היא נעשתה המשרתת של אשת נעמן . פס' : 3 אחלי אדני - שאדוני ( נעמן ) יתחנן , בפני הנביא . הנביא אשר בשמרון - הכוונה לאלישע שנמצא בשומרון . שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר