עמוד:122

והנה ... לפתע ... בפס' 11 קורה האירוע שאליו התכוננו כולם : " ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים " : האם אלישע קיבל או לא קיבל את אשר ביקש ? פס' 18-12 ראשית , קראו ברצף את פס' , 18-12 בתנ"ך או בקומיקס . האם אלישע קיבל את אשר ביקש ? נבדוק צעד צעד ... 10 א . היזכרו בתנאי של אליהו לאלישע בפס' . 10 מהו התנאי ? ב . מהו הפועל החוזר פעמיים בפס' ? 12 ג . קראו פס' . 18-15 מה אלישע רואה ומבין ובני הנביאים אינם רואים ואינם יכולים להבין ? ד . אם כך ... האם בקשתו של אלישע נענתה ? הסבירו את תשובתכם . 11 א . במה דומה הפעולה של אלישע בפס' 14 לפעולה של אליהו בפס' ? 8 ב . כיצד הדמיון בין שני המקרים מלמד אותנו על מימוש הבקשה של אלישע ? העיר הטובה והמים הרעים פס' 22-19 קראו פס' 12 . 22-19 ראשית , נבין את הסיפור : א . מהי הבעיה של אנשי העיר יריחו ? ב . למי פונים אנשי העיר ? וכיצד הוא מתמודד עם הבעיה ? ג . האם הבעיה נפתרה ? 13 מה אפשר ללמוד מהסיפור הקצר בפסוקים אלה על מעמדו החדש של אלישע בקרב הציבור ? לסיכום הפרק 14 א . בפרק שלמדנו קרו כמה אירועים רבי משמעות . מה הם האירועים ? ב . בפס' , 1 המספר המקראי נתן לפרק כותרת : " ויהי בהעלות ה' את אליהו בסערה השמים " [ ... ] הציעו כותרת משלכם לפרק - כותרת שמוסרת מידע או נוקטת עמדה . ג . מהו , לדעתכם , האירוע המשמעותי ביותר בפרק ? פס' : 12 מצעק - צועק . פס' : 14 איה - איפה . פס' : 15 מנגד - ממול . פס' : 16 הנה נא יש את עבדיך - הנה כאן יש איתנו . אנשים בני חיל - אנשים טובים , מיומנים . ויבקשו - חיפשו . פן - שמא , אולי . פס' : 17 ויפצרו בו עד בש - ביקשו ממנו ולחצו עליו , עד שהתבייש לסרב . פס' : 19 מושב העיר טוב - טוב לשבת , לגור , בעיר הזאת . והמים רעים - אבל המים מזוהמים , גורמים למוות למי ששותה מהם . והארץ משכלת - בני הארץ מתים , ולכן האדמה כאילו שוכלת את ילדיה . פס' : 21 מוצא המים - המקום שממנו המים יוצאים , נובעים . מות ומשכלת - מוות ושכול . פס' : 22 וירפו - נרפאו , הפכו למים טובים לשתייה . זהו ? נפרדנו מאליהו ? כן ... ניפרד ממנו בצורה מסודרת ביחידת הלימוד הבאה ! סיפור חדש ... משפטים לדרך ... אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ( מלכים ב ב , פס' ( 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר