עמוד:111

" הרצחת וגם ירשת " ? זהו ביטוי שמשתמשים בו כיום כדי לומר על מישהו שהוא ביצע פשע כפול : גם פגע באדם , וגם נהנה מתוצאות הפגיעה . במקרה שלנו : אחאב גרם למותו של נבות , וגם נהנה מכך - בכך שירש את הכרם של נבות . הביטוי נאמר בדרך של " שאלה רטורית" - שאלה שהתשובה עליה ברורה ומוסכמת . אז למה לשאול ? המטרה של השואל היא לגרום לשומע לחשוב , להסכים וכך - לשכנע אותו , ולא באמת לקבל תשובה ... לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , ה' ואליהו רואים במלך , באחאב , את האשם היחיד !? ומה אתם חושבים ? האם אחאב הוא אכן האשם היחיד ? מדוע ? גזר הדין * פס' 26-19 לפני שנקרא את גזר הדין של אחאב , נכיר את סוגי העונשים שאחאב נענש בהם : א . גמול אישי - מידה כנגד מידה סוג של עונש שלפיו אדם נענש בעונש הדומה לפשע שביצע . לדוגמה : מי שזרק בוץ על ילד בגן - הילד השני יעניש אותו ויזרוק עליו בוץ בחזרה . ב . גמול קיבוצי ( בלועזית : " עונש קולקטיבי ( " סוג של עונש שלפיו קבוצה שלמה נענשת בגלל חטאיו של אדם אחד , לדוגמה : אם ילד אחד הפריע במשחק תחרותי , לכל הקבוצה ירדו נקודות . ג . גמול לדורות סוג של עונש שלפיו הבנים של האדם שחטא - הם הנענשים , לדוגמה : עונשו של שלמה , שלמדנו עליו במלכים א יא , פס' . 13-11 11 קראו את עונשיו של אחאב ( פס' . ( 22-19 מצאו דוגמה מתוך הפסוקים לכל סוג עונש , והשלימו את הטבלה שלפניכם במחברת . פס' : 18 הנה בכרם נבות - הוא נמצא בכרם של נבות . פס' : 19 הרצחת וגם ירשת - האם אתה חושב שתוכל גם לרצוח מישהו וגם לרשת את הרכוש שלו ? ילקו - ילקקו . * גזר דין - החלק של פסק הדין ובו נקבע עונשו של הנאשם . פס' : 20 יען התמכרך - מאחר שהתמכרת . פס' : 21 רעה - אסון . ובערתי אחריך - אשרוף , אשמיד את מי שיבוא אחריך - את הצאצאים שלך . והכרתי - אכרית , אחתוך . משתין בקיר - כינוי לגברים , ויש מפרשים : כינוי לכלבים . ועצור ועזוב בישראל - אנשים מישראל . פס' : 22 ביתך - הצאצאים שלך , הילדים שלך . ותחטא את ישראל - גרמת לכל עם ישראל לחטוא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר