עמוד:109

המזימה של איזבל פס' 16-8 בפס' 10-8 נחשפת אט-אט המזימה שאיזבל רוקמת . מה איזבל זוממת לעשות ? 7 הזמנה לחקר : מזימת איזבל כדי להבין את המזימה של איזבל נעקוב אחר המרכיבים שלה , צעד אחר צעד : " ותכתב ספרים בשם אחאב ותחתם בחתמו " [ ... ] ( פס' ( 8 החותם , כמו החותמת בימינו , הוא סימן זיהוי של האדם . כיום מבוגרים חותמים על מסמכים כמו המחאות בנקאיות , חוזים משפטיים , הקדשות , מכתבים , תעודות של בית הספר ועוד . א . מדוע חשוב כל כך לזהות מי אחראי למכתב - בעבר וגם כיום ? [ ... ]" שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו " [ ... ] ( פס' ( 10 מי הם שני אנשים אלה ? ומה תפקידם ? בספר דברים , שבו מפורטים ענייני חוק ומשפט , כתוב : " על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד " : ( דברים יז , ( 6 לפי הפסוק מספר דברים , כדי לקבוע שאדם אשם חייבים להופיע בבית המשפט לפחות שני עדים . תפקיד העדים הוא להעיד ולספר שאכן ראו את האדם מבצע את הפשע . בימינו , לעתים משתמשים כעדות בבית המשפט באמצעים כמו תמונות , סרטים , הקלטות ועוד , כדי להוכיח אם אדם זכאי או אשם . ב . מדוע לדעתכם צריך , לפי חוקי התורה , לפחות שני עדים ? [ ... ]" ברכת אלהים ומלך והוציאהו וסקלהו וימת " : ( פס' ( 10 מה יהיה פשעו של נבות ? ומדוע יידון למוות ? כתוב בספר שמות : " אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר " : ( שמות כב , ( 27 ( נשיא - מנהיג , מלך ; תאור - תקלל ) גם פסוק זה קשור לענייני חוק . חוק זה אומר שאסור לקלל את המלך , ואסור לקלל את אלוהים . מה עונשו של מי שמקלל את אלוהים ואת המלך ? לפי חוקי התורה , עונשו של המקלל הוא עונש מוות ! בסקילה באבנים ! ג . מדוע , לדעתכם , עונשו של המקלל את ה' ואת המלך כה חמור !? פס' : 8 ספרים - מכתבים . החרים - אנשי האצולה , נכבדי העם . ותחתם בחתמו - חתמה את המכתבים בחותמת של המלך . פס' : 9 קראו צום - הכריזו על צום . בראש העם - בשורת הנכבדים . פס' : 10 בני בליעל - פושעים . ויעדהו - יעידו נגדו . ברכת אלהים ומלך - בלשון נקייה : קיללת את שם אלוהים ואת המלך . וסקלהו - הרגו אותו על יד זריקת אבנים . איזה מוזר ! כתוב בחוק שבספר שמות שאסור לקלל , ובסיפור כתוב שנבות בירך ! לא שהוא באמת עשה את זה ... אבל , המילים כאילו התהפכו ! נכון ! כדי שלא תהיה המילה " קללה" ליד שם ה , ' כתבו את המילה ההפוכה מ"קללה" - "ברכה . " קוראים לזה "תיקון סופרים . " תיקון סופרים הוא תיקון שעשו סופרים קדומים בתוך התנ"ך המקודש ! ( בניגוד לתיקון "קרי וכתיב , " המופיע בשולי הדף . ( מדוע הוכנס השינוי בתוך התנ"ך עצמו ? השינוי הוכנס במקומות שבהם הכתוב עלול להשתמע כפגיעה בשם ה' ( ב18- מקומות בתנ"ך . ( ונראה שמקורו בישראל חותם פניקי ועליו או ביהודה , ב600-750- הכתובת "אזבל . " לפני הספירה ( לפני התקופה הישראלית . 2 , 750-2 , 600 שנה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר