עמוד:108

5 א . צטטו במחברת מתוך פס' 6-3 את גלגוליה של תשובת נבות החל מהמקור ועד לאוזניה של איזבל ... ב . כתבו במילים שלכם - מה שינה אחאב מתשובת נבות המקורית בתחנה השנייה ? ג . מה שינה אחאב בתחנה השלישית ? ד . מה דעתכם : כיצד אחאב מעוניין להציג את נבות לפני איזבל ? ה . כיצד אחאב מעוניין להציג את עצמו לפני איזבל ? לדיון בכיתה מדוע , לדעתכם , אחאב משנה בדבריו לאיזבל את תשובת נבות המקורית ? מה יכולות להיות הסיבות לכך ? 6 קראו פס' : 7-6 " וידבר אליה כי אדבר אל נבות היזרעאלי ואמר לו תנה לי את כרמך בכסף או אם חפץ אתה אתנה לך כרם תחתיו ויאמר לא אתן לך את כרמי : ותאמר אליו איזבל אשתו אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל קום אכל לחם ויטב לבך אני אתן לך את כרם נבות היזרעאלי " : יש הטוענים שבפסוקים אלה אחאב מעביר מסרים לאיזבל , ושאיזבל מבינה את המסרים ... מה הם , לדעתכם , הרמזים שאחאב רומז ? ומה איזבל מבינה ? העתיקו למחברת והשלימו : אחאב ממש לא מתנהג כמו מלך עם כוח ! נכון ! למה הוא לא פועל בעצמו !? פס' : 7 עתה - עכשיו . תעשה מלוכה - תתנהג כמלך . ויטב לבך - ישתפר מצב רוחך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר