עמוד:98

הר האלוהים - הר חורב בפס' 8 מסופר כי לאחר הליכה של ארבעים יום וארבעים לילה , אליהו מגיע למקום שבו אירע אירוע חשוב בתולדות עם ישראל בימים שלאחר יציאת מצרים : הר האלוהים - הר חורב . מהו האירוע שאירע בהר חורב לאחר יציאת מצרים ? בספר שמות מסופר : " בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני : [ ... ] ויחן שם ישראל נגד ההר" ( שמות פרק יט , פס' . ( 2-1 ההר הוא הר חורב . ומה קרה בהר ? עם ישראל וה' כרתו ביניהם ברית , ועם ישראל קיבל מה' את ספר התורה . מדוע הלך אליהו להר חורב ? מה הוא ביקש למצוא שם ? מה לך פה , אליהו ? - פעם ראשונה ... פס' 12-9 בפס' 9 ה' שואל את אליהו שאלה : [ ... ]" מה לך פה אליהו " : 6 מהי , לדעתכם , מטרתו של ה' כשהוא פונה אל אליהו בשאלה זאת ? 7 הזמנה לחקר : בפס' 10 אליהו עונה לה' ומציג טענות רבות כלפי העם : " ויאמר קנא קנאתי לה' אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל ] ... [ ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה " : השאלה העיקרית שלנו היא - האם הטענות של אליהו מוצדקות ? נקרא את תשובתו של אליהו ב"זכוכית מגדלת , " פרט אחר פרט ... א . " ויאמר קנא קנאתי לה' אלהי צבאות " ] ... [ על איזו תכונה של עצמו מעיד אליהו ? ב . ] ... [" כי עזבו בריתך בני ישראל " ] ... [ האם באמת בני ישראל כולם עזבו את ברית ה ? ' ( היעזרו בפרק יח , פס' ( 39 ג . ] ... [" ואת נביאיך הרגו בחרב " ] ... [ האם ישראל הרגו את נביאי ה ? ' מי באמת הרג את נביאי ה ? ' ( היעזרו בפרק יח , פס' ( 4 ד . ] ... [" ואותר אני לבדי " ] ... [ האם באמת אליהו נשאר לבד ? ( היעזרו בפרק יח , פס' ( 4 ה . ] ... [" ויבקשו את נפשי לקחתה " : האם ישראל הם המבקשים להרוג את אליהו ? ( היעזרו בפרק יט , פס' ( 2 ו . לסיכום : קראו את התשובות שכתבתם לסעיפים א-ה . האם הטענות של אליהו כלפי העם מוצדקת ? לדיון בכיתה א . מדוע , לדעתכם , אליהו מציג את הדברים כך ? ב . שערו : מה אליהו מצפה שה' יעשה עכשיו ? מישהו שהיה בהר " ארבעים יום וארבעים לילה ... ? " נורא מוכר לי ... ברור ! הרי מסופר על כך בספר שמות פרק כא , פס' ! 18 פס' : 9 וילן שם - נשאר לישון שם . פס' : 10 ה' אלהי צבאות - כינוי לה' - בהקשר של צבא . קנא קנאתי לה' אלהי צבאות - נלחמתי בנביאי הבעל מתוך אמונתי החזקה בה' וקנאה לשמו . הקנאות , בהקשר זה , היא לחימה על בלעדיות , מסירות קיצונית לאדם , לרעיון , לאמונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר