עמוד:91

17 קראו פס' . 38 האם ה' ענה לאליהו ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 18 בפס' 39 מסופר שכל העם ראה את האירוע שתואר בפס' . 38 א . כיצד הגיב העם לפי פס' ? 39 ב . מה הייתה מטרתו של אליהו ב"התערבות ? " ג . לפי פס' - 39 האם השיג אליהו את מטרתו ? לדיון בכיתה בפס' 40 מסופר כי אליהו הורג את כל נביאי הבעל בנחל קישון . מדוע , לדעתכם , אליהו עושה זאת ? ומה עם הגשם ?!? פס' 46-41 19 קראו פס' . 46-41 העתיקו למחברת את המילים המציינות את סיום הבצורת . אליהו צופה שעתיד לרדת גשם , ושסוף סוף אחאב יוכל לאכול ולשתות . אליהו צופה שהגשם שעתיד לרדת יהיה חזק עד כדי כך שהוא מייעץ לאחאב לרכוב במהירות לארמון , לפני שהגשם החזק " יתפוס" אותו בדרך . ואליהו ... ? 20 בפס' 42 מסופר על אליהו : [ ... ]" ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין ברכיו " : על מה , לדעתכם , אליהו חושב ברגעים אלה ? סיכום הפרק - לדיון בכיתה א . מה הן ההצלחות של אחאב בפרק זה ? ומה הם הכישלונות שלו ? ב . מה הן ההצלחות של אליהו בפרק זה ? ומה הם הכישלונות שלו ? משפטים לדרך ... עוכר ישראל ( מלכים א יח , פס' ( 17 פוסחים על שתי הסעיפים ( מלכים א יח , פס' ( 21 ואין קול ואין עו נ ה ( מלכים א יח , פס' ( 26 כי שיח וכי שיג לו ( מלכים א יח , פס' ( 27 ויש נ ס מות נ יו ( מלכים א יח , פס' ( 46 פס' : 39 וירא כל העם - ראו . פס' : 40 איש אל ימלט מהם - שאף אחד מנביאי הבעל לא יברח . וישחטם - הרג אותם . פס' : 41 כי קול המון הגשם - כי בקרוב יהיה אפשר לשמוע את קול הגשם . פס' : 42 ויגהר ארצה - נפל , השתטח על הארץ . פס' : 43 דרך ים - לכיוון מערב ( הכיוון שבו הים נמצא . ( אין מאומה - אין כלום . פס' : 44 עב - ענן . אסר ורד ולא יעצרכה הגשם - רתום את הסוסים שלך ומהר להגיע לארמון , לפני שהגשם מתחיל . פס' : 45 והשמים התקדרו עבים ורוח - השמים התכסו בענני גשם עד שהשחירו . פס' : 46 וישנס מתניו - התחזק והתכונן במרץ לביצוע המשימה . תרגיל בחשבון : אחאב ואליהו יצאו יחד מהר הכרמל ליזרעאל . אחאב רכב על סוס , ואליהו רץ ברגל . לפי פס' - 46 מי הגיע ראשון ? כיצד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר