עמוד:89

8 בפס' 20-19 אליהו דורש מאחאב לקבוץ ( לאסוף ) סביבו את כל ישראל , את 450 נביאי האשרה ואת 400 נביאי הבעל . אחאב מסכים . מדוע , לדעתכם , אחאב הסכים לדרישה של אליהו ? 9 בפס' 21 אליהו פונה בטענה אל העם , ומאשים אותם : [ ... ]" : עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים אם ה' האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו " : [ ... ] כדי להבין את הטענה , כדאי לפרק את הפסוק . א . פרקו את דבריו של אליהו בפסוק זה לכמה חלקים והכניסו אותם ל"קוביות" - כמו בדוגמה שלפניכם : ב . הסבירו במילים שלכם את הטענה של אליהו כלפי העם . ה"התערבות הגדולה" פס' 40-22 בפס' , 39-22 אליהו עורך התערבות עם נביאי הבעל . 10 קראו פס' 24-22 ( בתנ"ך או בקומיקס . ( מהי ה"התערבות ? " איזו תוצאה תקבע מי המנצח ? 11 קראו פס' 26 ו . 28- מה הם המעשים שנביאי הבעל עושים כדי לגרום לאל שלהם , הבעל , להוריד אש ? 12 קראו פס' . 37-30 מה הם המעשים שאליהו עושה כדי לגרום לה' להוריד אש ? לדיון בכיתה בפס' 22 אליהו מצהיר : [ ... ]" אני נותרתי נביא לה' לבדי " : [ ... ] ידוע לנו שאליהו לא נותר נביא יחיד לבדו - הרי עובדיהו החביא 100 נביאי ה' ( מלכים א יח , פס' !( 4 ולא רק זאת , אלא שאליהו יודע שיש עוד נביאים המתחבאים . הרי עובדיהו סיפר לו על כך ( מלכים א יח , פס' . ( 13 הציעו הצעות : מדוע אליהו בוחר להציג את עצמו כמי שנותר לבד ? מהו הסימן : שנמצא מעל למילה " אחריו" הראשונה בפס' ? 21 קוראים לסימן הזה "זקף קטון , " והוא מפריד בין חלקי הפסוק . כמו האתנחתא ? פס' : 19 קבץ אלי - קבץ ( עשה קבוצה , ( ואסוף סביבי . אכלי שלחן איזבל - כינוי גנאי לנאמנים לאיזבל . בערך ... סימן האתנחתא מחלק את הפסוק לשני חלקים , והזקף הקטון מחלק כל חלק לשני חלקים קטנים יותר . פס' : 21 עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים - עד מתי תדלגו מאפשרות לאפשרות ולא תחליטו על אחת מהן . ( פוסחים - מדלגים ; סעיפים - ענפי עץ או התחלות או מחשבות ( . פס' : 22 נותרתי - נשארתי . פס' : 23 וינתחהו - יחתכו אותו . פס' : 24 יענה באש - יגיב בכך שתרד אש מן השמים ותשרוף את הקורבן . פס' : 26 עננו - ענה לנו . ויפסחו - דילגו . ויהתל - עשה צחוק , מהתלה . פס' : 28 ויתגדדו - התקבצו יחד . עד שפך דם עליהם - פצעו את עצמם עד שירד להם דם . פס' : 34 שנו - עשו בפעם השנייה . שלשו- עשו בפעם השלישית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר