עמוד:78

" כי אם לפי דברי" - מי מחליט על הבצורת ? 3 א . קראו פס' . 1 לפי פסוק זה - מי יחליט על סיום הבצורת ועל התחלת הגשם ? ב . נסחו במילים שלכם - מה לא ברור בפסוק ? 4 נקרא שני פירושים שמנסים להסביר את הקושי : רד"ק * מפרש : " כי אם לפי דברי" - רצה [ אליהו ] לומר , עד שאומר במצוות האל . אברבנאל * מפרש : " כי אם לפי דברי" - שאליהו עשה [ את ] זה בלי ציווי ה' ובלי רשות , כי אם מרצונו ובחירתו לקנאו את קנאת ה . ' א . לפי הפירוש של רד"ק : מי יחליט על סיום הבצורת - אליהו או ה ? ' הסבירו את תשובתכם . ב . לפי הפירוש של אברבנאל : מי יחליט על סיום הבצורת - אליהו או ה ? ' הסבירו את תשובתכם . לדיון בכיתה א . שערו לפי פירוש רד"ק אילו תכונות איפיינו את אליהו . ב . שערו לפי פירוש אברבנאל אילו תכונות איפיינו את אליהו . בהמשך הסיפור , אליהו יעבור בין מקומות שונים . אפשר לעקוב אחריו בעזרת המפה שבעמ' . 77 אליהו בנחל כרית - הנס הראשון פס' 7-2 5 קראו פס' . 3-2 בפסוקים אלה ה' מנחה את אליהו לברוח ולהסתתר בנחל כרית . מפני מי אליהו מסתתר ? מדוע ? 6 בפס' 6-4 מתואר נס . מהו הנס ? 7 א . קראו פס' . 7 כיצד פסוק זה מלמד על מימוש העונש שהוטל על ממלכת ישראל בפס' ? 1 ב . לפי פס' - 7-6 תארו במה שונה מצבו של אליהו ממצבם של אנשי ממלכת ישראל . אליהו בבית האלמנה - הנס השני פס' 16-8 7 קראו פס' 16-8 ( בתנ"ך או בקומיקס . ( בפסוקים אלה מסופר על נס נוסף . הסבירו במילים שלכם : א . מה מבקש אליהו מהאלמנה ? ( פס' ( 13-10 * רד"ק , רבי דוד בן יוסף קמחי ( צרפת , - ( 1235-1160 מגדולי פרשני המקרא וחוקרי השפה העברית . * אברבנאל , דון יצחק - ( 1508-1437 ) פרשן מקרא , הוגה דעות ומדינאי . חי בפורטוגל ושימש כשר האוצר של המלך . מאוחר יותר נרדף על ידי השלטונות , ועבר לספרד . גם בספרד היה בעל השפעה רבה בחצר המלך , עד לגירוש היהודים מספרד , בשנת . 1492 אז עבר לאיטליה , וגם שם היה דמות מרכזית בחצר המלכות של נאפולי . פס' : 3 קדמה - לכיוון מזרח . ונסתרת - תתחבא . בנחל כרית אשר על פני הירדן - אחד הנחלים הנשפכים אל הירדן . פס' : 4 לכלכלך - לתת לך כלכלה ( מזון . ( פס' : 7 מקץ ימים - לאחר שנה ( כנראה . ( פס' : 9 לך צרפתה אשר לצידון - לך לצרפת , עיר באזור צידון ( בתחומי לבנון של ימינו . ( פס' : 10 מקששת - מלקטת , אוספת . פס' : 11 פת לחם - פרוסת לחם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר