עמוד:67

28 קראו פס' . 30-28 האם בעיני המספר המקראי המעשים של ירובעם חיוביים או שליליים ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 29 מינוי כוהנים : א . לפי פס' , 31 מי אמור להפעיל את המזבחות שהקים ירובעם ? ב . מדוע , לדעתכם , לקח ירובעם כוהנים שאינם משבט לוי ? ג . מדוע מציין המספר במיוחד את מוצאם של הכוהנים ? ד . האם המספר מתכוון להגיד משהו חיובי או משהו שלילי ? 30 יש לי יום-יום חג ! קראו פס' . 32 בפסוק זה מסופר כי ירובעם בדה ( המציא ) חודש ובתוכו חג . בכך יצר ירובעם לוח שנה חדש לממלכתו החדשה , שונה מלוח השנה של הממלכה שרוב שבטי ישראל מרדו בה . א . מתי חל החג החדש שהמציא ירובעם ? ב . למעשה , ירובעם לא המציא חג חדש לגמרי ... בפס' 32 מצוין כי החג דומה מאוד לחג אחר ... באיזו ממלכה היה מקובל חג דומה ? חג בחמישה עשר בחודש ... מוכר לנו ... ? חג הסוכות , שאנו חוגגים אותו גם בימינו , חל בחמישה עשר בחודש . לפי התורה , את חג הסוכות צריך לחגוג בחודש השביעי ! ( זוכרים ? לחודש שאנחנו קוראים כיום " תשרי" והוא החודש הראשון בשנה , קראו בתורה " החודש השביעי , " לפי לוח השנה שהיה מקובל בתקופת המקרא ( . בתקופה שבה היה קיים בית המקדש , כל העם היה עולה לבית המקדש לזבוח . שימו לב כי ירובעם מכריז על חג חדש , הדומה לחג הנהוג ביהודה : בתאריך 15 - בחודש , ובמטרה - שכולם יעלו לזבוח . אבל , החג ה"חדש" של ירובעם נדחה בחודש - חודש אחרי מועד החג ביהודה : " ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה " ... ( פס' ( 15 יו ! הירובעם הזה ממש חקיין ! הכול הוא עושה כמו בממלכת יהודה ! נכון ! זה בדיוק העניין ! אם זה הצליח בממלכת יהודה , למה שזה לא יצליח בממלכת ישראל !? פס' : 31 ויעש כהנים מקצות העם - אסף אנשים שונים ללא ייחוס וקבע שהם יהיו הכוהנים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר