עמוד:66

מה ירובעם עושה ? בפס' 33-25 מסופר כי ירבעם מקים את ממלכת ישראל . הפעולות העיקריות שהוא עושה הן : בניית ערים מרכזיות , בניית ערי קודש , והגדרת מועד קדוש לעם . 25 העתיקו למחברת והשלימו : 26 קביעת ערים מרכזיות : מצאו במפה שבעמ' 65 את שמות הערים שבנה ירובעם . מדוע , לדעתכם , הוא קבע את מקומן של הערים דווקא שם ? 27 קביעת ערי מזבח : בפס' 29-28 מסופר כי ירובעם מקים בממלכת ישראל ערי מזבח - הערים דן ובית אל - ובונה בהן מזבחות . מדוע הוא בונה ערי מזבח ? א . לפי פס' - 27-26 מהו הנימוק שירובעם חושב בלבו ? ב . לפי פס' - 28 מהו הנימוק שירובעם מציג לפני העם ? עגל הזהב !? מוכר לנו ... את עגל הזהב פגשנו לראשונה בספר שמות , פרק לב , שם מסופר שמשה עלה להר סיני כדי לקבל את התורה . משה בושש לרדת ( התעכב . ( העם נבהל וחשב שמשה לא יחזור , ולכן ניגשו בני העם לאהרון , אחיו של משה , וביקשו ממנו שיעשה להם אלוהים אחרים . אהרון הסכים , אסף מכולם תכשיטי זהב , הכין מהם עגל זהב ואמר : " אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים " : ( שמות לב , פס' ( 4 בכך חטא אהרון , כי הוא יצר את האלוהים מפסל ומסכה ( פסל יצוק , ( בניגוד לכתוב בעשרת הדברות . אהרון חטא גם בכך שגרם לכל העם לחטוא ולהאמין בעגל במקום בה . ' כאשר ירד משה מהר סיני ונודע לו מה עשו אהרון וכל העם איתו , הוא שבר את לוחות הברית . והמשך הסיפור ודאי מוכר לכם ... ירובעם משתמש באותו רעיון , של עשיית עגלי זהב והצגתם כאלוהים . איך כל הפעולות של ירבעם עוזרות לביסוס הממלכה ? בוא נעשה את המשימות ונלמד ! מה זה קשור , התמונה של השור ? ה ע גל הוא שור קטן !! צלמית ( פסל ) של שור , ששימשה לצורך פולחן . גובהה 12 - ס"מ . אורכה 18 - ס"מ . הצלמית נמצאה בחפירות ארכאולוגיות שנערכו באזור השומרון , וזמנה , כנראה , מלפני כ 3 , 200- שנה !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר