עמוד:65

ב . מצאו במפה שלפניכם את גבולות ממלכת ישראל ואת גבולות ממלכת יהודה . אני לא מוותר ! 2 פס' 24-21 23 בפס' 21 מסופר על פעולה נוספת של רחבעם . א . את מי מכנס רחבעם ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . ב . לאיזו מטרה רחבעם מכנס אותם ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוק . 24 א . בסופו של דבר , רחבעם נמנע מלצאת למלחמה כנגד המורדים . מדוע ? בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מפס' . 24-22 ב . כיצד נחשפת בפס' 24-21 ה"סיבתיות האלוהית ? " בססו את תשובתכם על ציטוט מתאים מהפסוקים . ירבעם מבסס את הממלכה הצפונית פס' 33-25 ממלכת יהודה היא כבר ממלכה מבוססת , ותיקה ומאורגנת . אולם ממלכת ישראל , שבראשה עומד ירבעם , היא ממלכה חדשה . ליתר דיוק - זוהי ממלכה חדשה-ישנה ... לדיון בכיתה ירבעם עתיד להקים ממלכה חדשה . א . מה דעתכם : אילו דברים הוא צריך להקים ולארגן כדי שהממלכה החדשה תפעל ? ב . מה דעתכם : מה הוא צריך לעשות כדי למנוע מהעם להתאחד מחדש עם הממלכה הוותיקה ? איך מקימים ממלכה ... חדשה-ישנה ? ... בוא נחשוב ואז - נקרא ! פס' : 21 ויקהל - כינס , אסף קהל . בחור עשה מלחמה - לוחמים . להשיב - להחזיר . פס' : 22 איש האלהים - נביא . פס' : 24 מאתי - ממני . פס' : 28 רב לכם מעלות ירושלם - הדרך לירושלים , לבית המקדש , רבה וארוכה . פס' : 30 ויהי הדבר הזה לחטאת - זה היה חטא . בדא מלבו - המציא . פס' : 33 להקטיר - להעלות קטורת , עשן של מזבח . פילוג הממלכה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר