עמוד:63

" המרד הגדול" פס' 17-12 13 קראו פס' . 14-13 באיזו עצה בחר רחבעם , בסופו של דבר ? לדיון בכיתה רחבעם , בנו של שלמה , בחר בעצה של ה"ילדים" ולא בעצה של ה"זקנים . " בכך בחר רחבעם במדיניות של העלאת מיסים , בניגוד לבקשת העם . מדוע , לדעתכם , לא בחר רחבעם בעצה של הזקנים !? 14 פס' 15 מציג סיבה לכך שרחבעם לא פעל לפי עצת הזקנים . צטטו את הסיבה מהפסוק . למעשה , אפשר להסביר את סירובו של רחבעם באמצעות שתי סיבות . כלומר , יש כאן "סיבתיות כפולה . " מהי סיבתיות כפולה ? במקרים שבהם המספר המקראי מציג לפני הקוראים את הסיבה לאירוע מסוים , בולטת מאוד התופעה הנקראת " סיבתיות כפולה" - שתי דרכים להצגת הסיבה לאירוע מסוים . האחת - סיבה אנושית : בני האדם גורמים להתרחשות האירוע . השנייה - סיבה אלוהית : ה' הוא הגורם להתרחשות האירוע . האירוע זהה , אך יש שתי דרכים להסביר את הסיבות להתרחשותו . במקרה שלנו , לפי פס' : 15 האירוע הוא - רחבעם מסרב לבקשת העם להקל מעליהם את עול המיסים . הסיבה האנושית - רחבעם מעדיף את עצת הילדים על פני עצת הזקנים : [ ... ]" ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו " : ( פס' ( 13 הסיבה האלוהית - רצון ה : ' " ולא שמע המלך אל העם כי היתה סבה מעם ה' למען הקים את דברו אשר דבר ה' ביד אחיה השילני אל ירבעם בן נבט " : ( פס' ( 15 15 הסבירו במילים שלכם : כיצד באה לידי ביטוי בפס' 15 ה"סיבתיות הכפולה ? " בפסוק 15 מוזכרת הנבואה שניבא אחיה השילוני לירובעם בן נבט . מה הקשר בין הנבואה של אחיה השילוני לבין התשובה של רחבעם לעם !? ומדוע רצה ה' שרחבעם יסרב לבקשת העם ? מי שלא זוכר יכול לקרוא שוב בפרק יא , פס' 39-29 ( בתנ"ך או בקומיקס . ( 16 הסבירו במילים שלכם : מה הקשר בין נבואת אחיה השילוני לבין הבחירה של רחבעם להטיל על העם יותר מיסים ? פס' : 13 ויען המלך את העם קשה - דיבר איתם בצורה קשה . באמת , למה רחבעם לא שמע בעצת הזקנים !? יש לזה סיבה ! תקרא את פס' ... 15 פס' : 15 למען הקים את דברו - כדי שהנבואה תתקיים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר